THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG (EULA)

Đây là một thỏa thuận pháp lý giữa AudiosourceRE DAC (sau đây gọi là AudioSourceRE) và bạn, người dùng cuối (sau đây gọi là Bên được cấp phép) để sử dụng AudioSourcere phần mềm và tất cả phần mềm của bên thứ ba đi kèm với Thỏa thuận này, bao gồm mọi phương tiện liên quan, nội dung và các dịch vụ trực tuyến (được gọi chung là “Phần mềm được cấp phép”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ GIẤY PHÉP NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý BỊ BỎ QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY, ĐỪNG CÀI ĐẶT, SAO CHÉP HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP. VUI LÒNG TRẢ LẠI ĐẾN NƠI MUA VÀ GIÁ MUA CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC HOÀN LẠI.

Nếu bạn đã mua phần mềm thông qua trang web của chúng tôi, vui lòng xem Điều khoản Bán hàng và Chính sách Người tiêu dùng.

AudioSourceRE Các điều khoản

1. Bản sao của bên thứ ba ProKiểm tra và Thông tin Dữ liệu Cá nhân Prosự cắt tỉa.

AudioSourceRE phần mềm sử dụng PACE Anti-Piracy, Inc., copy prosự cắt tỉa. PACE là một công ty bên thứ ba có trụ sở bên ngoài EU / EEA. Để sử dụng phần mềm của chúng tôi, bạn phải có tài khoản bảo mật Pace / ilok. Để có được tài khoản từ PACE, bạn cần phải proquay video chúng với một số dữ liệu cá nhân. Nếu bạn không muốn làm như vậy, bạn sẽ không thể sử dụng phần mềm của chúng tôi.

Phần mềm của chúng tôi procung cấp các phương tiện để sử dụng hệ thống Pace / iLok, cũng như các phương tiện để mở trình duyệt web của bạn và bắt đầu tạo tài khoản cho bạn. Bằng cách đồng ý với các điều khoản này, bạn đồng ý rằng bạn hiểu và đồng ý rằng khi sử dụng các cơ sở này, bạn đang tương tác với PACE và tuân theo Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của họ.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về AudioSourceREChính sách Bảo mật của tại www.audiosourcere.com / quyền riêng tư

Bằng cách đặt hàng khóa cấp phép từ AudioSourceREcủa trang web hoặc bằng cách cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm được Cấp phép, bạn đồng ý bị ràng buộc toàn bộ bởi các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép này.

2. Cấp Giấy phép của bạn

AudioSourceRE cấp giấy phép sử dụng phần mềm trên procho rằng bạn, Bên được cấp phép tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của EULA này. Giấy phép là giấy phép cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng, không có quyền cấp giấy phép phụ, để cài đặt và sử dụng một bản sao của Phần mềm được cấp phép trên một máy tính hoặc các thiết bị khác cùng một lúc. Ứng dụng, trình diễn, hệ thống cũng như phần mềm và tài liệu khác kèm theo Giấy phép này, cho dù trên đĩa, trong bộ nhớ chỉ đọc, thông qua EDD (Tải xuống kỹ thuật số điện tử) đều được cấp phép cho bạn bởi AudioSourceRE và Người cấp phép của nó. Bạn sở hữu đĩa mà Phần mềm được ghi nhưng AudioSourceRE và / hoặc AudioSourceREngười cấp phép giữ quyền sở hữu đối với Phần mềm, và tất cả các tài liệu và tài liệu liên quan.

Bên được cấp phép có thể tạo một bản sao của Phần mềm được cấp phép ở dạng máy có thể đọc được chỉ cho mục đích sao lưu, provới điều kiện rằng bản sao lưu này bao gồm tất cả bản quyền và các prothông báo ban đầu có trên Phần mềm được cấp phép.

Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này sẽ chi phối mọi cập nhật, nâng cấp, thành phần bổ sung hoặc các dịch vụ dựa trên trực tuyến đối với Phần mềm được cấp phép AudioSourceRE có thể provide cho Bên được cấp phép trừ khi những điều này được đi kèm cụ thể bởi một thỏa thuận cấp phép riêng biệt. AudioSourceRE bảo lưu quyền ngừng bất kỳ dịch vụ nào ở trên đối với Phần mềm được Cấp phép.

Phần mềm được Cấp phép có thể bao gồm các Phần tử Phương tiện nhất định (ví dụ: tệp âm thanh, đồ họa, v.v.) để Bên được cấp phép sử dụng nhưng Bên được cấp phép không được phép bán, cấp phép hoặc phân phối bản sao của các Phần tử Phương tiện này hoặc là phần chính của bất kỳ bộ sưu tập nào, proống dẫn hoặc dịch vụ.

3. Hạn chế sử dụng

Phần mềm chứa tài liệu có bản quyền, bí mật thương mại và các provật liệu sơ khai. Bên được cấp phép không được dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu Phần mềm được cấp phép, ngoại trừ và chỉ trong phạm vi hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng bất chấp giới hạn này. Bạn không được sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, phân phối hoặc tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần Phần mềm cũng như provide dịch vụ lưu trữ thương mại với AudioSourceRE Phần mềm được cấp phép.

Phần mềm được cấp phép có thể được sử dụng đểprovật liệu duce. Nó chỉ được cấp phép cho Bên được cấp phép đối vớiprorút các tài liệu không có bản quyền hoặc tài liệu trong đó Bên được cấp phép sở hữu bản quyền hoặc Bên được cấp phép được ủy quyền hoặc cho phép hợp pháp lạiproduce và tạo ra các tác phẩm phái sinh của bất kỳ tài liệu được viết nào. Bên được cấp phép hoàn toàn chịu trách nhiệm về probảo đảm ủy quyền và cho phép trước khi tạo và xuất bản các dẫn xuất đã hoàn thành của tài liệu được sao chép và hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đối với tất cả các hậu quả và hậu quả phát sinh từ việc không làm như vậy bao gồm bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại thương mại.

4. Bảo lưu quyền và quyền sở hữu

Phần mềm được Cấp phép là probị ảnh hưởng bởi bản quyền và trí tuệ khác proluật và hiệp ước perty. Tất cả tiêu đề và trí tuệ procác quyền đặc biệt trong, Phần mềm được cấp phép đang và sẽ vẫn được sở hữu và / hoặc kiểm soát bởi AudioSourceRE và / hoặc AudioSourceREngười cấp phép.

Bên được cấp phép sở hữu phương tiện mà Phần mềm được cấp phép được ghi lại nhưng quyền sở hữu của chính Phần mềm được cấp phép được giữ lại bởi AudioSourceRE và / hoặc AudioSourceREngười cấp phép.

5. Đồng ý sử dụng dữ liệu của Bên được cấp phép

Bên được cấp phép đồng ý rằng AudioSourceRE và các công ty con của nó có thể thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật thu thập được như một phần của prohỗ trợ ống dẫn và các dịch vụ khác liên quan đến Phần mềm được cấp phép. AudioSourceRE có thể sử dụng thông tin này để tôiprove AudiosourceRE'S proống dẫn hoặc để prodịch vụ hoặc công nghệ vide cho Bên được cấp phép provid nó ở dạng không nhận dạng cá nhân Bên được cấp phép.

6. Chấm dứt

Thỏa thuận Cấp phép này có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Tất cả các quyền của Bên được cấp phép theo Thỏa thuận Cấp phép này sẽ tự động chấm dứt mà không cần thông báo từ AudioSourceRE nếu Bên được cấp phép không tuân thủ (các) điều khoản nào của Thỏa thuận Cấp phép này. Khi chấm dứt Thỏa thuận cấp phép này, Bên được cấp phép sẽ ngừng tất cả việc sử dụng Phần mềm được cấp phép và hủy tất cả các bản sao, toàn bộ hoặc một phần. Bạn có thể chấm dứt Giấy phép này bất kỳ lúc nào bằng cách phá hủy Phần mềm và tất cả các tài liệu liên quan và tất cả các bản sao của chúng.

7. Bảo hành có giới hạn

AudioSourceRE đảm bảo phương tiện mà Phần mềm được cấp phép được ghi lại và phân phối không có khuyết tật về vật liệu và tay nghề trong điều kiện sử dụng bình thường trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày mua lẻ ban đầu. Biện pháp khắc phục độc quyền của Bên được cấp phép theo Mục này, tại AudioSourceRElà lựa chọn duy nhất, hoàn lại giá mua của proống dẫn chứa Phần mềm được cấp phép hoặc phần mềm được cấp phép thay thế được trả lại cho AudioSourceRE hoặc đại diện được ủy quyền của AudioSourceRE với một bản sao của biên lai. Bảo hành có giới hạn này và bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào bao gồm nhưng không giới hạn ở, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng và phù hợp cho một mục đích cụ thể, được giới hạn trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày mua lẻ ban đầu Phần mềm được cấp phép. Bảo hành có giới hạn này là bảo hành duy nhất được thực hiện cho Bên được cấp phép và là prothay cho bất kỳ bảo hành nào khác (nếu có) được tạo ra bởi bất kỳ tài liệu hoặc bao bì nào. Bên được cấp phép cũng có thể có các quyền pháp lý khác tùy theo thẩm quyền.

Mọi bổ sung, cập nhật, nâng cấp hoặc dịch vụ dựa trên trực tuyến cho Phần mềm được cấp phép procung cấp cho Bên được cấp phép sau khi hết thời hạn Bảo hành có giới hạn chín mươi ngày không được bảo hành bởi bất kỳ điều kiện hoặc bảo hành nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định.

8. Tuyên bố từ chối bảo đảm về AudiosourceRe Phần mềm

Bên được cấp phép xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng việc sử dụng Phần mềm được cấp phép là rủi ro duy nhất của họ và toàn bộ rủi ro về khả năng đạt yêu cầu, chất lượng, hiệu suất, độ chính xác và nỗ lực thuộc về Bên được cấp phép.
Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Phần mềm được Cấp phép là provided "nguyên trạng", với tất cả các lỗi và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào và AudiosourceRE và / hoặc AudioSourceRENgười cấp phép của theo đây từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện liên quan đến Phần mềm được cấp phép, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý và / hoặc điều kiện về khả năng bán được, có chất lượng và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, của tính chính xác và không vi phạm quyền của bên thứ ba. AudioSourceRe không đảm bảo hoặc đưa ra tuyên bố về việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng phần mềm và các tài liệu liên quan về tính đúng đắn, chính xác, độ tin cậy của chúng, hoặc theo cách khác.

Không có thông tin hoặc lời khuyên được đưa ra bởi AudioSourceRE hoặc bất kỳ đại diện được ủy quyền nào sẽ tạo ra một bảo hành hoặc bằng mọi cách tăng phạm vi bảo hành này. AudioSourceRE từ chối bất kỳ hoặc tất cả các bảo đảm rõ ràng dưới bất kỳ hình thức hoặc ngụ ý nào và người dùng chấp nhận rõ ràng mọi trách nhiệm pháp lý và rủi ro đối với việc sử dụng hoặc vận hành phần mềm một cách không giới hạn.

Nên phần mềm probị lỗi người dùng chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc hiệu chỉnh. AudioSourceRE đặc biệt không đảm bảo rằng các chức năng có trong Phần mềm được cấp phép sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bên được cấp phép, rằng hoạt động của Phần mềm được cấp phép sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc các khiếm khuyết trong Phần mềm được cấp phép sẽ được sửa chữa.

9. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

AudioSourceRE sẽ không chịu trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất prophù hợp, mất dữ liệu, gián đoạn kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất thương mại nào khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Phần mềm được cấp phép, tuy nhiên gây ra, bất kể phạm vi trách nhiệm pháp lý - hợp đồng, hành vi hoặc cách khác - và thậm chí nếu AudioSourceRE đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy. Trong mọi trường hợp sẽ không AudiosourceRETổng trách nhiệm pháp lý đối với bạn đối với tất cả các thiệt hại, mất mát và nguyên nhân dẫn đến hành động (cho dù trong hợp đồng, sai phạm, bao gồm cả sơ suất hay cách khác) vượt quá phần đó của số tiền bạn trả cho phần mềm và được quy cho Phần mềm. Các giới hạn nêu trên sẽ được áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục nêu trên không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

10. Luật áp dụng & Tính hiệu lực từng phần

Giấy phép này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Cộng hòa Ireland. Nếu vì bất kỳ lý do gì, một tòa án có thẩm quyền sẽ yêu cầu bất kỳ protầm nhìn của Giấy phép này, hoặc một phần của Giấy phép này, không thể thi hành, rằng protầm nhìn của Giấy phép sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa cho phép để ảnh hưởng đến ý định của các bên, và phần còn lại của Giấy phép này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ. Thay vào đó, sẽ có thêm một protầm nhìn tương tự về mặt bất hợp pháp, không hợp lệ và không thể thực thi protầm nhìn càng tốt càng tốt và hợp pháp, hợp lệ và có thể thực thi
Thỏa thuận Cấp phép này sẽ không chịu sự điều chỉnh của Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, việc áp dụng được loại trừ rõ ràng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến giấy phép này, vui lòng liên hệ AudioSourceRE DAC, Trung tâm Rubicon, Bishopstown, Thành phố Cork, Cộng hòa Ireland. www.AudioSourceRECom.