Thử RePAN Plugin miễn phí trong 7 ngày

Chúng tôi cung cấp tự do 7 ngày RePAN dùng thử plugin thời gian thực tương thích với nhiều loại Máy trạm âm thanh kỹ thuật số. Điều này sẽ cho phép bạn sử dụng giao diện trực quan để Remix, Rebalance & Re-Pan nhanh chóng trước khi mua. Hãy xem chất lượng của các phân tách đa nguồn do người dùng kiểm soát của chúng tôi cho chính bạn.

Tài khoản iLok miễn phí hoặc hiện có iLok cần có tài khoản để sử dụng bản dùng thử này.

Để sử dụng bản dùng thử, vui lòng hoàn thành biểu mẫu bên dưới và bạn sẽ nhận được email hướng dẫn về cách tải bản dùng thử, cũng như liên kết tải xuống cho plugin.