LICENČNA POGODBA S KONČNIM UPORABNIKOM (EULA) - oktober 2022

 

To je pravni dogovor med AudioSourceRE DAC (v nadaljevanju Klic AudioSourceRE) in vi, končni uporabnik (v nadaljnjem besedilu imetnik licence) za uporabo vseh AudioSourceRE programsko opremo in vso programsko opremo tretjih oseb, ki spremlja to pogodbo, vključno z vsemi povezanimi mediji, vsebino in spletnimi storitvami, vključno z naročnino, brezplačnim preskusom in storitvami API (skupaj znane kot „licencirana programska oprema“).

 

PROSIMO, DA PRED UPORABO NAŠE PROGRAMSKE OPREME POZORNO PREBERETE TO LICENCO. Z UPORABO NAŠE PROGRAMSKE OPREME SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO TE POGOJI. ČE SE NE STRINJATE S POGOJI TE LICENCE, NE NAMEŠČAJTE, KOPIRAJTE ALI UPORABLJAJTE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME. PROSIMO, DA GA VRNETE NA MESTO NAKUPA IN VAM BODO POVRNILI KUPNINO.

 

Če ste programsko opremo kupili prek našega spletnega mesta, si oglejte prodajne pogoje in potrošniško politiko.

 

AudioSourceRE Pogoji

Kopija tretje osebe Propodatkov in osebnih podatkov Protestiranje.

 

AudioSourceRE programska oprema uporablja kopijo PACE Anti-Piracy, Inc. protection. PACE je tretja oseba s sedežem zunaj EU/EGP. Za uporabo naše programske opreme morate imeti varnostni račun Pace/iLok. Če želite pridobiti račun pri PACE, boste morali projim posredovati nekaj osebnih podatkov. Če tega ne želite, naše programske opreme ne boste mogli uporabljati.

 

Naša programska oprema providi sredstva za uporabo sistema Pace / iLok, pa tudi sredstva za odpiranje spletnega brskalnika in začetek ustvarjanja računa za vas. Če se strinjate s temi pogoji, se strinjate, da razumete in se strinjate, da pri uporabi teh zmogljivosti komunicirate s PACE in zanje veljajo njihovi pravilniki o zasebnosti in pogoji uporabe.


Naša programska oprema uporablja knjižnice iz FFmpeg projekt pod LGPLv2.1.  AudioSourceRE nima FFmpeg. Vse informacije, pomembne za FFmpeg in njegovo uporabo na https://www.ffmpeg.org/.

 

Več informacij najdete na AudioSourceREPolitika zasebnosti na www.audiosourcere.com / zasebnost

 

Z naročilom licenčnega ključa od AudioSourceREali z namestitvijo ali uporabo licenčne programske opreme, se strinjate, da vas v celoti zavezujejo pogoji te licenčne pogodbe.

 

Podelitev vaše licence

 

AudioSourceRE podeljuje licenco za uporabo programske opreme na provizijo, da vi, imetnik licence, izpolnjujete vse pogoje in določila te EULA. Licenca je osebna, neizključna in neprenosljiva licenca, brez pravice do podelitve podlicenc, za namestitev in uporabo ene kopije licenčne programske opreme na enem računalniku ali drugih napravah hkrati. Aplikacijo, demonstracijo, sistem ter drugo programsko opremo in materiale, ki spremljajo to licenco, v pomnilniku samo za branje, prek EDD (Electronic Digital Download) vam licencira AudioSourceRE in njeni dajalci licence. AudioSourceRE in / ali AudioSourceREDajalci licence obdržijo lastništvo nad programsko opremo ter vso povezano dokumentacijo in gradivom.

 

Imetnik licence lahko naredi eno kopijo licenčne programske opreme v strojno berljivi obliki samo za varnostno kopiranje, provideo, da ta varnostna kopija vključuje vse avtorske in druge pravice proobvestila o lastništvu v licenčni programski opremi.

 

Pogoji te licenčne pogodbe bodo urejali vse posodobitve, nadgradnje, komponente dodatkov ali spletne storitve za licenčno programsko opremo AudioSourceRE lahko proimetnika licence, razen če jih posebej spremlja ločena licenčna pogodba. AudioSourceRE si pridržuje pravico, da prekine katero koli od zgoraj navedenih storitev licenčne programske opreme.

 

Licenčna programska oprema lahko vključuje določene medijske elemente (npr. zvočne datoteke, grafike itd.) za uporabo imetnika licence, vendar imetniku licence ni dovoljeno prodajati, licencirati ali distribuirati kopij teh medijskih elementov sam ali kot primarni del katerega koli zbirka, prokanal ali servis.

 

Omejitve uporabe

 

Programska oprema vsebuje avtorsko zaščiteno gradivo, poslovne skrivnosti in drugo produhovniško gradivo. Imetnik licence ne sme dekompilirati, razstaviti ali izvajati obratnega inženiringa licenčne programske opreme, razen in samo v obsegu, v katerem je taka dejavnost izrecno dovoljena z veljavno zakonodajo, ne glede na to omejitev. Ne smete spreminjati, dajati v najem, dajati v zakup, posojati, distribuirati ali ustvarjati izpeljanih del na podlagi programske opreme v celoti ali delno niti proglej komercialne storitve gostovanja z AudioSourceRE Licenčna programska oprema.

 

Imetniku licence je licencirana samo za ponovnoprozaščitenih z avtorsko zaščitenimi materiali ali materiali, v katerih je imetnik licence lastnik avtorskih pravic ali je imetnik licence drugače pooblaščen ali zakonitoproustvariti izpeljana dela iz kakršnega koli pisnega gradiva. Imetnik licence je izključno odgovoren za propridobi pooblastilo in dovoljenje pred ustvarjanjem in objavo končnih izpeljank avtorsko napisanega gradiva ter je izključno odgovoren in odgovoren za vse posledice in posledice, ki izhajajo iz neupoštevanja, vključno s kakršno koli naključno, posebno, posredno ali posledično škodo, vključno z, brez omejitev , komercialna škoda.

 

Pridržek pravic in lastništva

 

Licenčna programska oprema je prozaščitene z avtorskimi pravicami in drugimi intelektualci property zakoni in pogodbe. Vse naslove in intelektualci propravice v, Licenčna programska oprema je in bo ostala v lasti in / ali pod nadzorom AudioSourceRE in / ali AudioSourceREdajalci licence.

 

Imetnik licence ima v lasti medije, na katerih je posneta licenčna programska oprema, vendar lastništvo nad licenčno programsko opremo ohrani lastnik AudioSourceRE in / ali AudioSourceREdajalci licence.

 

Soglasje za uporabo podatkov imetnika licence

 

Imetnik licence se s tem strinja AudioSourceRE in njene hčerinske družbe lahko zbirajo in uporabljajo tehnične informacije, zbrane kot del propodpora za kanale in druge storitve, povezane z licenčno programsko opremo. AudioSourceRE lahko te podatke uporabi za improve AudiosourceRE's prokanalov ali do proglejte storitve ali tehnologije imetniku licence prov obliki, ki osebno ne identificira imetnika licence.

 

Prenehanje

 

Ta licenčna pogodba velja, dokler je ne odpove. Vse pravice pridobitelja licence po tej licenčni pogodbi se samodejno prenehajo brez obvestila AudioSourceRE če imetnik licence ne spoštuje katerega koli določila(-ov) te licenčne pogodbe. Po prenehanju te licenčne pogodbe imetnik licence preneha z vso uporabo licenčne programske opreme in uniči vse kopije, v celoti ali delno. To licenco lahko kadar koli prekličete tako, da uničite programsko opremo in vso povezano dokumentacijo ter vse njene kopije.

 

Omejena garancija

 

AudioSourceRE jamči, da je medij, na katerem je razvita in dostavljena licenčna programska oprema, brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi devetdeset (90) dni od datuma prvotnega maloprodajnega nakupa. Izključno pravno sredstvo imetnika licence po tem razdelku je ob AudioSourceREEdina možnost je vračilo kupnine prokanal, ki vsebuje licenčno programsko opremo, ali nadomestitev licenčne programske opreme, ki se ji vrne AudioSourceRE ali pooblaščenega zastopnika AudioSourceRE s kopijo potrdila. Ta omejena garancija in kakršne koli implicitne garancije, ki vključujejo, vendar niso omejene na implicitne garancije prodajnosti, zadovoljive kakovosti in primernosti za določen namen, so omejene na 90 (devetdeset) dni od datuma prvotnega nakupa maloprodajnega izdelka. Licenčna programska oprema. Ta omejena garancija je edina garancija za imetnika licence in je provideo namesto kakršnih koli drugih jamstev (če obstajajo), ki jih ustvari katera koli dokumentacija oz progibalni materiali. Imetnik licence ima lahko tudi druge zakonske pravice, ki se razlikujejo glede na jurisdikcijo.

 

Kakršen koli dodatek, posodobitve, nadgradnje ali spletne storitve za licencirano programsko opremo proposlane imetniku licence po izteku devetdesetdnevnega obdobja omejene garancije, niso pokrite z nobeno garancijo ali pogojem, izrecnim, implicitnim ali zakonskim.

 

Zavrnitev garancije na AudioSourceRe programska oprema

 

Imetnik licence izrecno priznava in se strinja, da je uporaba licenčne programske opreme izključno na njegovo lastno tveganje in da je celotno tveganje za zadovoljivo, kakovostno, zmogljivo, natančno in naporno odvisno od lastnika licence.

Licenčna programska oprema je v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja provideno 'tako kot je', z vsemi napakami in brez kakršne koli garancije in AudioSourceRE in / ali AudioSourceREDajalci licenc s tem zavračajo vsa jamstva in pogoje v zvezi z licenčno programsko opremo, bodisi izrecno, implicitno ali zakonsko, vključno, vendar ne omejeno na, implicitne garancije in/ali pogoje za prodajo, zadovoljive kakovosti in primernosti za določen namen, točnost in nekršitev pravic tretjih oseb. AudioSourceRe ne jamči in ne daje stališč glede uporabe ali rezultatov uporabe programske opreme in z njo povezane dokumentacije v smislu njihove pravilnosti, točnosti, zanesljivosti ali kako drugače.

 

Podatkov ali nasvetov, ki jih je dal AudioSourceRE, ali kateri koli pooblaščeni zastopnik ustvari garancijo ali na kakršen koli način poveča obseg te garancije. AudioSourceRE zavrača kakršne koli ali vse izrecne garancije kakršne koli ali implicitne in uporabnik izrecno prevzame vse obveznosti in tveganja za uporabo ali delovanje programske opreme brez omejitev.

 

Če bi programska oprema prouporabnik prevzame celotne stroške servisiranja, popravila ali popravka. AudioSourceRE še posebej ne jamči, da bodo funkcije, ki jih vsebuje licenčna programska oprema, izpolnile zahteve imetnika licence, da bo delovanje licenčne programske opreme nemoteno ali brez napak ali da bodo odpravljene napake v licenčni programski opremi.

 

Omejitev odgovornosti

 

AudioSourceRE ne odgovarja za osebne poškodbe ali kakršno koli naključno, posebno, posredno ali posledično škodo, vključno z, brez omejitve, škodo zaradi izgube proprimernosti, izguba podatkov, prekinitev poslovanja ali kakršna koli druga komercialna škoda ali izgube, ki izhajajo iz ali so povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe licenčne programske opreme, ne glede na ozemlje odgovornosti, pogodbe, odškodnine ali kako drugače – in tudi če AudioSourceRE je bil seznanjen z možnostjo take škode. V nobenem primeru ne AudioSourceRECelotna odgovornost podjetja do vas za vso škodo, izgube in vzroke za tožbe (bodisi v pogodbi, odškodnini, vključno z malomarnostjo ali kako drugače) presega tisti del zneska, ki ste ga plačali za programsko opremo in ki ga je mogoče pripisati programski opremi. Zgoraj navedene omejitve bodo veljale tudi, če zgoraj navedeno pravno sredstvo ne izpolnjuje svojega bistvenega namena.

 

Veljavno pravo in ločitev

 

To licenco ureja in razlaga v skladu z zakoni Republike Irske. Če iz kakršnega koli razloga pristojno sodišče ugotovi provizijo te licence ali njenega dela, da je neizvršljiva, to provizija licence se izvrši v največji možni meri, da vpliva na namen strank, preostanek te licence pa ostane v polni veljavi. Namesto tega se doda a provizijo podobno kot nezakonito, neveljavno in neizvršljivo provizijo, ki je možna in zakonita, veljavna in izvršljiva

Ta licenčni sporazum ne ureja Konvencija Združenih narodov o pogodbah za mednarodno prodajo blaga, katere uporaba je izrecno izključena.

 

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje v zvezi s to licenco, se obrnite AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Republika Irska. www.audiosourcere.com


Prenesi aplikacijo?