Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: apríl 20, 2020

AudioSourceRE („My“, „my“ alebo „náš“) prevádzkuje webovú stránku.audiosourcere.com web a AudioSourceRE mobilné aplikácie (ďalej len „služba“).

Táto stránka vás informuje o našich pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri používaní našej služby a možností, ktoré ste s týmito údajmi priradili.

Vaše údaje používame na provide a improslužbu. Používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov definované inak, majú pojmy použité v týchto Zásadách ochrany osobných údajov rovnaký význam ako v našich Podmienkach.

Definícia

služba

Služba znamená www.audiosourcere.com web a AudioSourceREMobilné aplikácie SourceRE prevádzkované spoločnosťou AudioSourceRE DAC

Osobné údaje

Osobné údaje znamenajú údaje o žijúcej osobe, ktoré je možné identifikovať z týchto údajov (alebo z týchto a iných informácií, ktoré budeme mať alebo pravdepodobne dostanú do nášho vlastníctva).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú údaje zbierané automaticky buď generované pomocou služby alebo zo samotnej infraštruktúry služieb (napríklad trvanie návštevy stránky).

cookies

Súbory cookie sú malé súbory uložené vo vašom zariadení (počítač alebo mobilné zariadenie).

Riadiaca jednotka údajov

Prevádzkovateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá (buď sama, spoločne alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a ako sú alebo majú byť akékoľvek osobné informácie. proustal. Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

dátum Processors (alebo Service Providers)

dátum Proposkytovateľ (alebo služba Provider) je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prospracováva údaje v mene správcu údajov. Môžeme využívať služby rôznych Služieb Providers za účelom proefektívnejšie ukladať svoje údaje.

Predmet údajov (alebo používateľ)

Predmetom údajov je každá žijúca osoba, ktorá používa našu službu a je predmetom osobných údajov.

Zhromažďovanie a používanie informácií

Ak chcete použiť niektorý z našich prokanály, vrátane skúšobných verzií, budete sa musieť u nás zaregistrovať. Ty musíš prozadajte svoje meno, platnú e-mailovú adresu alebo registračný kód propredajcu. Po registrácii budete mať nárok na podporu 2. stupňa a vyššie a získate Aktivačný kód, pomocou ktorého môžete softvér odomknúť. Ak nie proneposkytujeme nám osobné údaje potrebné na registráciu, nemôžeme propodpora úrovne vide 2+ ani aktivačný kód. Ak nechceš propošlite nám tieto informácie, nemôžete použiť naše prokanály.

Typy zhromaždených údajov

Osobné údaje

Počas používania našej Služby vás môžeme požiadať proposkytnite nám určité osobné údaje, pomocou ktorých vás môžeme kontaktovať alebo identifikovať („osobné údaje“). Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Emailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresa, štát, Province, PSČ, mesto, krajina
 • Súbory cookie a údaje o používaní

Vaše osobné údaje môžeme použiť na to, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom bulletinov, marketingu alebo propohybové materiály a ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete sa odhlásiť z prijímania akejkoľvek alebo všetkých týchto správ od nás pomocou odkazu na odhlásenie alebo pokynov prov akomkoľvek e-maile, ktorý pošleme.

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré váš prehliadač odosiela vždy, keď navštívite našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom alebo prostredníctvom mobilného zariadenia („Údaje o používaní“).

Tieto údaje o použití môžu obsahovať informácie, ako napríklad internet vášho počítača Proadresacol (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe pomocou mobilného zariadenia, môžu tieto údaje o používaní obsahovať informácie, ako napríklad typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečné ID mobilného zariadenia, IP adresa vášho mobilného zariadenia, váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetu prehliadač, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Údaje o polohe

Môžeme použiť a uložiť informácie o vašej polohe, ak nám na to dáte súhlas („Údaje o polohe“). Tieto údaje používame na profunkcie našej Služby, k improprispôsobujeme našu službu.

Službu určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať, keď používate službu kedykoľvek prostredníctvom nastavení zariadenia.

Sledovanie údajov cookies

Používame cookies a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity v našej službe a máme určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým objemom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Používajú sa aj ďalšie sledovacie technológie, ako sú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na improanalyzujeme našu službu.

Môžete inštruovať váš prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby označil, kedy bol odoslaný súbor cookie. Ak neakceptujete súbory cookie, pravdepodobne nebudete môcť používať niektoré časti našej služby.

Príklady súborov cookie, ktoré môžeme použiť:

 • Súbory cookie.Na prevádzku našej služby používame cookies relácie.
 • Preferenčné súbory cookie.Na zapamätanie si vašich preferencií a rôznych nastavení používame predvolené súbory cookie.
 • Bezpečnostné súbory cookie.Na zabezpečenie používame bezpečnostné súbory cookie.
 • Reklamné súbory cookie. Reklamné súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré môžu byť pre vás a vaše záujmy dôležité.

Použitie údajov

AudioSourceRE Zhromaždené údaje využíva na rôzne účely:

 • na provide a udržiavať našu Službu
 • Informovať vás o zmenách v našej službe
 • Ak chcete, aby ste sa mohli zúčastniť interaktívnych funkcií našej služby, keď sa k tomu rozhodnete
 • na provide zákaznícka podpora
 • Zhromažďovať analýzy alebo cenné informácie, aby sme mohli naprpronašu službu
 • Monitorovať používanie našej služby
 • Zistiť, zabrániť a riešiť technické problémy
 • na propošleme vám správy, špeciálne ponuky a všeobecné informácie o inom tovare, službách a udalostiach, ktoré ponúkame, ako sú tie, ktoré ste si už zakúpili alebo sa o ne informovali, pokiaľ ste sa nerozhodli tieto informácie nedostávať

Právny základ pre Proukončenie poskytovania osobných údajov na základe všeobecných údajov ProNariadenie (GDPR)

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), AudioSourceRE Právny základ spoločnosti DAC pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme.

AudioSourceRE môže tiež proposkytnúť svoje osobné údaje, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu
 • Dali ste nám povolenie
 • و prozastavenie je v našom oprávnenom záujme a nie je prekročené vašimi právami
 • Pre platbu proúčely zastavenia
 • Dodržiavať zákon
 • Vyhodnocovanie, rozvíjanie a improving našej webovej stránky, našej prokanály a služby.
 • na protect naše IT prostredie, naše prokanály a služby pred útokmi a vniknutiami
 • na prochrániť naše a našich poskytovateľov licencií autorských práv

Zachovanie údajov

AudioSourceRE vaše osobné údaje uchová iba tak dlho, ako je to potrebné na účely stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych záväzkov (napríklad, ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi), riešiť spory a presadzovať naše právne dohody a politiky.

AudioSourceRE tiež uchová údaje o použití na účely internej analýzy. Údaje o použití sa spravidla uchovávajú kratšie, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie zabezpečenia alebo na improfunkčnosti našej Služby, alebo sme zo zákona povinní tieto údaje uchovávať po dlhšiu dobu.

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenesené do počítačov umiestnených mimo vášho štátu a udržiavané v nich. province, krajina alebo iná vládna jurisdikcia, kde sú údaje proZákony o ochrane sa môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo Írska a rozhodli ste sa proAk nám chcete poskytnúť informácie, upozorňujeme, že údaje, vrátane osobných údajov, prenášame do Írska a proustni to tam.

Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorých nasleduje odoslanie takýchto informácií, vyjadruje váš súhlas s týmto prevodom.

AudioSourceRE podnikne všetky kroky, ktoré sú primerane potrebné na zabezpečenie toho, aby sa s vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne av súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a aby nedošlo k žiadnemu prenosu vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane bezpečnosti vašich údajov. údaje a ďalšie osobné informácie.

Zverejňovanie údajov

Obchodná transakcia

If AudioSourceRE je zapojený do fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť prevedené vaše osobné údaje. Budeme propred prenosom vašich osobných údajov si všimnite oznámenie, na ktoré sa budú vzťahovať odlišné pravidlá ochrany osobných údajov.

Zverejnenie pre vymáhanie práva

Za určitých okolností AudioSourceRE môže sa od vás požadovať zverejnenie vašich osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ako reakcia na platné žiadosti verejných orgánov (napr. súd alebo štátna agentúra).

Právne požiadavky

AudioSourceRE môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere v presvedčenie, že takéto kroky sú potrebné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • na protektovať a brániť práva resp property z AudioSourceRE
 • Zabrániť prípadným nesprávnym konaniam v súvislosti so Službou alebo ich vyšetrovať
 • na prochrániť osobnú bezpečnosť používateľov Služby alebo verejnosti
 • na proproti právnej zodpovednosti

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nie sú stopercentne bezpečné. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky protect vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše údaje ProPráva na ochranu podľa Všeobecných údajov ProNariadenie (GDPR)

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP), máte určité údaje propráva na ochranu. AudioSourceRE si kladie za cieľ urobiť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje máme o vás a či chcete, aby boli odstránené z našich systémov, kontaktujte nás.
Za určitých okolností máte nasledujúce údaje propráva na opravu:

Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré máme k vám. Vždy, keď je to možné, môžete pristupovať, aktualizovať alebo požadovať vymazanie vašich osobných údajov priamo v sekcii nastavení účtu. Ak sa vám nepodarí vykonať tieto kroky sami, kontaktujte nás, aby vám pomohol.

Právo na opravu Máte právo na opravu vašich informácií, ak sú tieto informácie nepresné alebo neúplné.

Právo na námietku. Máte právo namietať proti nášmu proukončenie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili prouchovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos údajov. Máte právo byť pros kópiou informácií, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.

Právo na zrušenie súhlasu. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas AudioSourceRE sa spoliehal na váš súhlas s proposkytnúť svoje osobné údaje.

Upozorňujeme, že pred tým, ako odpovieme na takéto požiadavky, môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo sťažovať sa na Údaje Proinšpekčný orgán o našom zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od miestnych údajov proúrad v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

služba Providers

Na uľahčenie poskytovania našej služby zamestnávame spoločnosti a jednotlivcov tretích strán (ďalej len „služba Providers “), proposkytujeme služby v našom mene, poskytujeme služby spojené so službou alebo nám pomáhame pri analýze spôsobu používania našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonanie týchto úloh v našom mene a sú povinní ich nezverejňovať ani používať na akýkoľvek iný účel.
Ak chcete používať náš softvér, budete: pros aktivačným kódom. Budete tiež potrebovať účet v spoločnosti PACE Anti-Piracy, Inc., známej tiež ako „ilok“. Tento účet uľahčuje našu kópiu pročo znamená, že je základom overovania stavu licencie a proprístup k nášmu softvéru. Tento účet slúži na vašu identifikáciu ako licencovaného používateľa a proposkytuje prístup k nášmu softvéru a ukladá vaše softvérové ​​licencie pre vás (aj pre nás). Aby sme mohli spravovať vaše licencie, proposkytujeme podporu a všeobecne vykonávame naše zmluvné záväzky voči vám v rámci vašej softvérovej licencie PACE prozobrazuje nás s tou časťou vašich údajov, ktorá sa priamo týka vašich licencií na náš softvér, ako je napríklad meno, e-mailová adresa, adresa IP a zoznam a stav vašich licencií, ako aj informácie o názve a operačnom systéme všetkých počítačov ktoré používate s našimi licenciami.

www.ilok.com, ktorý vlastní a udržuje spoločnosť PACE Anti-Piracy, Inc. a podlieha ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov, ktoré by ste mali vyhodnotiť pred registráciou účtu na adrese https://www.ilok.com/privacy. -policy a https://www.ilok.com/terms-of-use.

Pri vytváraní účtu Pace / iLok to robíte na stránkach tretích strán a proposkytovanie údajov tretej strane na základe podmienok ich Zásad ochrany osobných údajov a Podmienok používania.

Používame služby Google Cloud a Microsoft Azure Cloud Computing a Platform Services proukončiť všetky separácie pre používateľov nášho softvéru. Na službu Google Cloud sa vzťahujú ich vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré by ste mali vyhodnotiť pred registráciou účtu na stránke https://policies.google.com/privacy. Na cloudové výpočty a služby Microsoft Azure sa tiež vzťahujú ich vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré by ste mali vyhodnotiť aj pred registráciou účtu na stránke https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

analytics

Služba znamená www.audiosourcere.com web a AudioSourceREMobilné aplikácie SourceRE prevádzkované spoločnosťou AudioSourceRE DAC

Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Spoločnosť Google používa údaje zhromaždené na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s ďalšími službami Google. Spoločnosť Google môže používať zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Podmienky ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Piwik alebo Matomo

Piwik alebo Matomo je webová analytická služba. Navštívte ich stránku Zásady ochrany osobných údajov tu: https://matomo.org/privacy-policy

Click

Clicky je webová analytická služba. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov pre Clicky tu: https://clicky.com/terms

StatCounter

Statcounter je nástroj na analýzu webového prenosu. Zásady ochrany osobných údajov pre Statcounter si môžete prečítať tu: https://statcounter.com/about/legal/

Spätná analýza

Služba Flurry Analytics je providelo Yahoo! Inc.

Môžete sa odhlásiť zo služby Flurry Analytics, aby ste zabránili spoločnosti Flurry Analytics v používaní a zdieľaní vašich informácií na stránke Flurry's Opt-out: https: //dev.flurry.com/secure/optOut.do

Ďalšie informácie o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo! Nájdete na ich stránke Zásady ochrany osobných údajov:

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/policy/index.htm

Mixpanel

Mixpanel je prospoločnosť Mixpanel Inc.

Ak sa rozhodnete pre deaktiváciu, spoločnosť Mixpanel môže zabrániť použitiu vašich informácií na analytické účely. Ak sa chcete odhlásiť zo služby Mixpanel, navštívte túto stránku: https://mixpanel.com/optout/

Viac informácií o tom, aký druh informácií zhromažďuje spoločnosť Mixpanel, nájdete na stránke Podmienky používania stránky Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/

reklama

Môžeme používať Službu tretej strany Propoužívateľom, aby vám zobrazovali reklamy, aby vám pomohli podporiť a udržiavať našu službu.

Súbor cookie služby Google AdSense DoubleClick

Spoločnosť Google ako dodávateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám v našej Službe. Používanie súboru cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje jej a jej partnerom zobrazovať reklamy našim používateľom na základe ich návštevy našej Služby alebo iných webových stránok na internete.

Používanie súboru DoubleClick Cookie pre inzerciu orientovanú na záujmy môžete zrušiť na webovej stránke Nastavenia reklám Google: http://www.google.com/ads/preferences/.

Bing Reklamy

Bing Ads je reklamná služba prospoločnosť Microsoft, Inc.

Remarketing Bing Ads sa môžete odhlásiť na adrese: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ďalšie informácie o reklamách Bing nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

AdMob od spoločnosti Google

AdMob od spoločnosti Google je providené spoločnosťou Google Inc.

Službu Google AdMob môžete odhlásiť pomocou pokynov opísaných spoločnosťou Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sk.
Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa zhromaždené informácie, nájdete na stránke „Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate weby alebo aplikáciu našich partnerov“:

http://www.google.com/policies/privacy/partners/ or visit the Privacy Policy of Google: http://www.google.com/policies/privacy/

rozčúlenie

Flurry je providelo Yahoo! Inc.

Službu Flurry môžete zrušiť a zabrániť jej v používaní a zdieľaní informácií na stránke Flurry Opt-out:

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Yahoo! Nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov:

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/policy/index.htm

InMobi

InMobi je provideom InMobi Pte Ltd.

Môžete sa odhlásiť zo služby InMobi podľa pokynov, ktoré sú opísané na stránke zrušenia InMobi: http://www.inmobi.com/page/opt-out/

Ďalšie informácie o postupoch a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti InMobi nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

Behaviorálny remarketing

AudioSourceRE využíva remarketingové služby na reklamu na webových stránkach tretích strán po návšteve našej služby. My a naši dodávatelia tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej služby.

Google AdWords

Remarketingová služba Google AdWords je providené spoločnosťou Google Inc.

Ak chcete zrušiť zobrazovanie reklám v službe Google Analytics, môžete reklamy v Reklamnej sieti Google prispôsobiť na stránke Nastavenia reklám Google:

http://www.google.com/settings/ads

Spoločnosť Google tiež odporúča pre váš webový prehliadač nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics proposkytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a použitiu ich údajov v službe Google Analytics.

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Podmienky ochrany osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Bing Reklamy

Bing Ads je reklamná služba prospoločnosť Microsoft, Inc.

Remarketing Bing Ads sa môžete odhlásiť na adrese: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ďalšie informácie o reklamách Bing nájdete v ich pravidlách ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

cvrlikání

Remarketingová služba na Twitteri je providené spoločnosťou Twitter Inc.

Môžete sa odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám Twitteru podľa ich pokynov: https://support.twitter.com/articles/20170405

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov a zásadách služby Twitter nájdete na ich stránke Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/privacy

facebook

Facebooková remarketingová služba je providené spoločnosťou Facebook Inc.

Viac informácií o inzercii na základe záujmov z Facebooku nájdete na tejto stránke: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Ak sa chcete odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám Facebooku, postupujte podľa týchto pokynov z Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook dodržiava samoregulačné zásady pre online behaviorálnu reklamu zavedenú Alianciou digitálnej reklamy. Môžete sa tiež odhlásiť z Facebooku a ďalších zúčastnených spoločností prostredníctvom Aliancie digitálnej reklamy v USA http://www.aboutads.info/choices/, Kanady digitálnej reklamy Kanady v Kanade http://youradchoices.ca/ alebo Európska interaktívna aliancia digitálnej reklamy v Európe http://www.youronlinechoices.eu/ alebo sa odhláste pomocou nastavení mobilného zariadenia.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov na Facebooku nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

pinterest

Pinterestová remarketingová služba je providené spoločnosťou Pinterest Inc.

Môžete sa odhlásiť zo záujmovo orientovaných reklám Pinterest povolením funkcie „Nesledovať“ vo svojom webovom prehliadači alebo podľa pokynov na Pintereste: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Viac informácií o postupoch ochrany osobných údajov a zásadách spoločnosti Pinterest nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

AdRoll

Remarketingová služba AdRoll je prospoločnosť Semantic Sugar, Inc.

Remarketing AdRoll sa môžete odhlásiť na tejto webovej stránke Predvoľby inzercie AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov v službe AdRoll nájdete na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov v službe AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy.

Perfektné publikum

Remarketingová služba Perfect Audience je prood spoločnosti NowSpots Inc.

Remarketing Perfect Audience môžete zrušiť na týchto stránkach: Opt-out platformy (http://pixel.prfct.co/coo) a Opt-out partnera (http://ib.adnxs.com/optout).

Ak chcete získať ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Perfect Audience, navštívte webovú stránku o ochrane osobných údajov spoločnosti Perfect Audience:

https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html

AppNexus

Remarketingová služba AppNexus je prood spoločnosti AppNexus Inc.

Remarketing AppNexus môžete zrušiť tak, že navštívite webovú stránku Platforma AppNexus o ochrane osobných údajov: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices
Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov AppNexus nájdete na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov platformy AppNexus:

http://www.appnexus.com/platform-policy

Iné platformy

Z času na čas môžeme integrovať videá zo služby YouTube (služba spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tieto videá sú uložené na www.youtube.com, ale môžu sa prehrávať priamo na našich webových stránkach.

YouTube bude dostávať informácie o tom, že ste navštívili náš web. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či ste sa prihlásili do používateľského účtu proYouTube alebo nemáte užívateľský účet.

YouTube ukladá vaše údaje ako používateľ prosúbor a používa ho na účely reklamy, prieskumu trhu a na prispôsobenie svojej webovej ponuky.
Máte právo namietať proti vytvoreniu používateľa prosúbory, ale ak si chcete toto právo uplatniť, musíte sa obrátiť priamo na YouTube.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu zhromaždených údajov a proukončené službou YouTube nájdete v jej pravidlách ochrany osobných údajov. Nájdete ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia pre proOchranu svojho súkromia nájdete na stránke www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google tiež proposkytuje vaše osobné údaje v USA a podlieha údajom EÚ-USA prodohoda o ochrane; www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Na online platformách určitých tretích strán pro(YouTube, Facebook, Google, Twitter, Soundcloud, Instagram), môžete nájsť skupiny alebo používateľov, ktorí zverejňujú svoj vlastný obsah súvisiaci s našou alebo pomocou našej pronimi vytvorené kanály). Upozorňujeme vás na príslušné podmienky používania akýchkoľvek takýchto tretích dodávateľov a na ich príslušné údaje provyhlásenia o ochrane údajov a zásady ochrany osobných údajov.

AudiosourceRE nie je žiadnym spôsobom zodpovedný za obsah dodávaný na týchto fórach, neschvaľuje žiadne názory vyjadrené na týchto fórach a vylučuje akékoľvek spojenie s príslušným obsahom.

platby

Môžeme provide zaplatené prokanály a / alebo služby v rámci Služby. V takom prípade používame na platby služby tretích strán proukončenie (napr. platba processors).

Údaje o vašej platobnej karte nebudeme ukladať ani zhromažďovať. Táto informácia je propriamo na našu platbu treťou stranou prosprávcovia, ktorých použitie vašich osobných údajov sa riadi ich zásadami ochrany osobných údajov. Tieto platby prosprávcovia dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktoré riadi Rada pre bezpečnostné normy PCI, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečné spracovanie platobných informácií.

Platba processors we work with are:

FastSpring

Ich zásady ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://fastspring.com/privacy/

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame prečítať si Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Vedome nezhromažďujeme informácie umožňujúce identifikáciu osôb od osôb mladších ako 16 rokov. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca a ste si vedomí, že vaše dieťa proosobné údaje, kontaktujte nás. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodiča, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Z času na čas môžeme aktualizovať naše pravidlá ochrany osobných údajov. Budeme Vás informovať o všetkých zmenách uverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu a / alebo promalé oznámenie o našej službe, skôr ako zmena nadobudne účinnosť, a aktualizujte „dátum účinnosti“ v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste pravidelne preverovali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov pre všetky zmeny. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sú účinné, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktuj nás - Kontaktinen amen

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

 • E-mailom: [e-mail prochránené]
 • Navštívením tejto stránky na našom webe: https: / www.audiosourcerecom / privacy
 • Poštou: AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Írska republika, T12 Y275