Политика за приватност

Датум на сила: април 20, 2020

AudioSourceRE („Нас“, „ние“ или „наш“) работи на www.audiosourcereвеб-страница .com и AudioSourceRE мобилни апликации (во натамошниот текст „Услуга“).

Оваа страница ве информира за нашите политики во врска со собирањето, користењето и објавувањето на личните податоци кога користите нашата услуга и изборите кои сте ги поврзале со тие податоци.

Ние ги користиме вашите податоци за provide и improуслугата. Со користење на Услугата, вие се согласувате со собирање и употреба на информации во согласност со оваа политика. Освен ако не е поинаку дефинирано во оваа Политика за приватност, термините што се користат во оваа Политика на приватност ги имаат истите значења како и во нашите Услови и правила.

Дефиниции

Сервис

Услуга значи www.audiosourcereвеб-страница .com и AudioSourceRE/ Апликации за мобилни телефони од SourceRE управувани од AudioSourceRE DAC

На личните податоци

Лични податоци подразбираат податоци за жива личност која може да се идентификува од тие податоци (или од тие и други информации или во наша сопственост или најверојатно да дојде во сопственост).

Податоци за користење

Податоци за употреба се податоци собрани автоматски или со користење на Услугата или од самата инфраструктура на Услугата (на пример, времетраењето на посетата на страница).

Колачињата

Колачињата се мали датотеки складирани на вашиот уред (компјутер или мобилен уред).

Контролер на податоците

Контролер на податоци значи физичко или правно лице кое (или самостојно или заеднички или заеднички со други лица) ги утврдува целите за кои и начинот на кој се или треба да бидат лични информации proоткажан. За целите на оваа Политика на приватност, ние сме контролор на податоци на вашите лични податоци.

податоци Proцесовите (или услугата Proпајаци)

податоци Proцесор (или услуга Proвидер) значи секое физичко или правно лице кое proги запира податоците во име на контролорот на податоци. Можеме да ги користиме услугите на разни услуги Providers со цел да proоткажете ги вашите податоци поефикасно.

Предмет на податоци (или корисник)

Предмет на податоци е секој жив поединец кој ја користи нашата служба и е предмет на лични податоци.

Собирање и употреба на информации

Ако сакате да користите некој од нашите proканали, вклучувајќи пробни верзии, ќе треба да се регистрирате кај нас. Мораш proпогледнете го вашето име, валидна адреса за е-пошта и или Кодот за регистрација proводени од вашиот дилер. По регистрацијата, ќе имате право на поддршка од 2-ри степен и нагоре и ќе добиете Код за активирање, кој можете да го користите за отклучување на софтверот. Ако ти не proнè гледаат со личните податоци потребни за регистрација, не можеме proразгледајте поддршка за ниво 2+, ниту Код за активирање. Ако не сакате proпогледнете нè со информациите, не можете да ги користите нашите proканали.

Видови на податоци собрани

На личните податоци

Додека ја користите нашата услуга, може да побараме од вас proнè прегледувајте со одредени лични идентификувани информации што можат да се користат за да ве контактираме или идентификуваме („Лични податоци“). Лично, идентификуваните информации може да вклучуваат, но не се ограничени на:

 • E-mail адреса
 • Име и презиме
 • Телефонски број
 • Адреса, држава, ProВинс, поштенски / поштенски код, град, земја
 • Колачиња и податоци за употреба

Можеме да ги користиме вашите лични податоци за да ве контактираме со билтени, маркетинг или proподвижни материјали и други информации што можат да бидат од ваш интерес. Може да се откажете од примање на која било, или сите од овие комуникации од нас, следејќи ја врската за откажување или упатствата proвидовме во која било е-пошта што ја испраќаме.

Податоци за користење

Ние исто така може да собереме информации што вашиот прелистувач ги испраќа секогаш кога ја посетувате нашата услуга или кога пристапувате до Услугата од или преку мобилен уред („Податоци за употреба“).

Овие податоци за употреба може да содржат информации како што е Интернет на вашиот компјутер Proадреса на токол (на пр. IP адреса), тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страници на нашата услуга што ја посетувате, време и датум на вашата посета, времето поминато на тие страници, уникатни идентификатори на уредите и други дијагностички податоци.

Кога пристапувате до Услугата со мобилен уред, овие податоци за употреба може да вклучуваат информации како што се типот на мобилниот уред што го користите, уникатната лична карта на вашиот мобилен уред, IP адресата на вашиот мобилен уред, оперативниот систем на вашиот мобилен телефон, видот на мобилниот интернет прелистувач што го користите, уникатни идентификатори на уреди и други дијагностички податоци.

Податоци за локација

Може да користиме и чуваме информации за вашата локација ако ни дадете дозвола („Податоци за локација“). Ние ги користиме овие податоци за да proвидете ги карактеристиките на нашата услуга, за да бидете сличниprove и прилагодете ја нашата услуга.

Можете да ги овозможите или оневозможите услугите за локација кога го користите нашиот сервис во секое време преку поставките на Вашиот уред.

Следење на податоците за колачиња

Ние ги користиме колачињата и сличните технологии за следење за да ја следиме активноста на нашата служба и да чуваме одредени информации.

Колачињата се датотеки со мала количина на податоци што може да вклучуваат анонимен уникатен идентификатор. Колачињата се испраќаат до вашиот прелистувач од веб-страница и се чуваат на вашиот уред. Се користат и други технологии за следење, како што се светилници, ознаки и скрипти за собирање и следење на информации и за сликањеproја анализираме нашата услуга.

Можете да го нарачате вашиот прелистувач да ги одбие сите колачиња или да индицира кога се испраќа колачиња. Меѓутоа, ако не прифаќате колачиња, можеби нема да можете да користите некои делови од нашата услуга.

Примери на колачиња што можеме да ги користиме:

 • Колачиња за сесија.Ние користиме колачиња за сесии за да работиме со нашата услуга.
 • Преферирани колачиња.Ние ги користиме Колачињата со преференции за да ги запомните вашите параметри и разни поставувања.
 • Безбедносни колачиња.Ние ги користиме безбедносните колачиња за безбедносни цели.
 • Рекламни колачиња. Колачињата за рекламирање се користат за да ви служат со реклами кои можат да бидат релевантни за вас и за вашите интереси.

Употреба на податоци

AudioSourceRE ги користи собраните податоци за различни намени:

 • До proгледајте и одржувајте ја нашата услуга
 • За да ве известиме за промени во нашата Услуга
 • За да ви овозможи да учествувате во интерактивни функции на нашата служба, кога ќе одберете да го направите тоа
 • До proвидете поддршка за клиенти
 • Да собереме анализа или вредни информации за да можеме да ги следимеproнашата услуга
 • Да го следиме користењето на нашата услуга
 • За откривање, спречување и решавање на технички проблеми
 • До proве опфаќа со новости, специјални понуди и општи информации за други добра, услуги и настани што ги нудиме, а се како оние што веќе сте ги купиле или сте се распрашале, освен ако не сте решиле да не добивате такви информации

Законска основа за Proзапирање лични податоци под Општите податоци Proрегулатива за вршење на врски (GDPR)

Ако сте од Европската економска област (ЕЕА), AudioSourceRE Правната основа на ДАЦ за прибирање и користење на лични информации опишани во оваа Политика на приватност зависи од личните податоци што ги собираме и специфичниот контекст во кој ги собираме.

AudioSourceRE може исто така proпрестанете со вашите лични податоци затоа што:

 • Ние треба да извршиме договор со вас
 • Добивте ни дозвола да го сториме тоа
 • на proоткажувањето е во наши легитимни интереси и не е занемарено од вашите права
 • За плаќање proцели за запирање
 • Да се ​​усогласат со законот
 • Евалуација, развој и improпреку нашата веб-страница, нашата proканали и услуги.
 • До proја тектираат нашата информатичка околина, нашата proканали и услуги од напади и упади
 • До proги заштитуваме авторските права за нашите и нашите лиценцари

Задржување на податоци

AudioSourceRE ќе ги задржи вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за целите утврдени во оваа Политика за приватност. Ние ќе ги задржиме и користиме вашите лични податоци во онолку колку што е потребно за да се придржуваат кон нашите законски обврски (на пример, ако се бара да ги задржиме вашите податоци за да ги почитуваат важечките закони), да ги решиме споровите и да ги спроведеме нашите правни договори и правила.

AudioSourceRE исто така, ќе ги задржи Податоците за употреба за цели на внатрешна анализа. Податоците за употреба обично се чуваат за пократок период, освен кога овие податоци се користат за зајакнување на безбедноста или за нарушувањеproпреку функционалноста на нашата услуга, или сме законски обврзани да ги задржуваме овие податоци за подолги периоди.

Пренос на податоци

Вашите информации, вклучително и лични податоци, може да се пренесат на - и да се одржуваат на - компјутери лоцирани надвор од вашата држава, proВинц, земја или друга владина јурисдикција каде што се дадени податоците proзаконите за заштита може да се разликуваат од оние што се во ваша надлежност.

Ако се наоѓате надвор од Ирска и изберете да proвидете информации до нас, имајте во предвид дека ги пренесуваме податоците, вклучувајќи ги и личните податоци, во Ирска и proзапре таму.

Вашата согласност за оваа Политика за приватност, по што следи Вашето доставување на вакви информации, претставува ваш договор за тој трансфер.

AudioSourceRE ќе ги преземе сите чекори разумно неопходни за да се осигура дека вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика за приватност и нема да се изврши пренесување на вашите лични податоци во организација или земја освен ако не се воспостават соодветни контроли, вклучително и безбедноста на вашата податоци и други лични информации.

Обелоденување на податоци

Деловна трансакција

If AudioSourceRE е вклучена во спојување, купување или продажба на средства, вашите лични податоци може да бидат пренесени. Ние ќе proобјавувајте известување пред вашите лични податоци да бидат пренесени и да станат предмет на различна Политика на приватност.

Обелоденување за спроведување на законот

Под одредени околности, AudioSourceRE може да се бара да ги открие вашите лични податоци доколку е потребно да го сторат тоа со закон или како одговор на валидни барања од јавни органи (на пр. суд или владина агенција).

Законските барања

AudioSourceRE може да ги открие вашите лични податоци со добра намера дека таквата акција е неопходна за:

 • Да се ​​усогласат со законска обврска
 • До proги тектираат и бранат правата или proпертентичен на AudioSourceRE
 • За да спречите или да ги истражите можните прекршоци во врска со Услугата
 • До proја третираат личната безбедност на корисниците на услугата или јавноста
 • До proтект против правна одговорност

Безбедност на податоците

Безбедноста на вашите податоци е важна за нас, но запомнете дека ниту еден метод на пренесување преку Интернет или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Додека ние се трудиме да користиме комерцијално прифатливи средства за да proчувајте ги вашите лични податоци, не можеме да ја гарантираме нивната апсолутна безбедност.

Вашите податоци Proправа за заштита на општите податоци Proрегулатива за вршење на врски (GDPR)

Ако сте жител на Европската економска зона (ЕЕА), имате одредени податоци proправа на трговијата. AudioSourceRE има за цел да преземе разумни чекори за да ви овозможи да ја поправите, измените, бришете или ограничувате користењето на вашите лични податоци.

Ако сакате да бидете информирани за тоа кои лични податоци ги чуваме за вас и ако сакате да бидат отстранети од нашите системи, контактирајте со нас.
Во одредени околности, ги имате следниве податоци proправа за вршење:

Правото на пристап, ажурирање или бришење на информациите што ги имаме за вас. Секогаш кога е можно, можете да пристапите, ажурирате или да побарате бришење на вашите лични податоци директно во делот за подесувања на вашиот профил. Ако не можете сами да ги извршите овие активности, ве молиме контактирајте не за да ви помогнеме.

Право на исправка Имате право да ги исправите вашите информации ако тие информации се неточни или нецелосни.

Право на приговор. Имате право да се спротивставувате на нашите proпрестанок на вашите лични податоци.

Право на ограничување. Вие имате право да побарате да ги ограничиме proзапирање на вашите лични информации.

Право на преносливост на податоци. Вие имате право да бидете proзаедно со копија од информациите што ги имаме за вас во структуриран, машински читлив и најчесто користен формат.

Право да се повлече согласност. Вие исто така имате право да ја повлечете својата согласност во кое било време каде AudioSourceRE се потпре на вашата согласност за proпрестанете со вашите лични информации.

Забележете дека можеме да побараме од вас да го потврдите вашиот идентитет пред да одговорите на таквите барања.

Имате право да се жалите на податок Proнадлежен орган за наше собирање и употреба на вашите лични податоци. За повеќе информации, ве молиме контактирајте ги вашите локални податоци proнадлежен орган во Европската економска област (ЕЕА).

Сервис Proпајаци

Вработуваме компании и лица од трета страна за да ја олеснат нашата услуга („Услуга Providers ”), proразгледајте ја Услугата во наше име, извршувајте услуги поврзани со услугите или помагајте ни во анализата на начинот на користење на нашите услуги.

Овие трети лица имаат пристап до вашите лични податоци само за да ги извршуваат овие задачи во наше име и се должни да не ги откриваат или да ги користат за која било друга цел.
За да го користите нашиот софтвер, вие ќе бидете proсе претстави со Код за активирање. Исто така, ќе ви треба сметка со PACE Anti-Piracy, Inc., позната и како „илок“. Оваа сметка ја олеснува нашата копија proтактика, што значи дека тоа е основа за проверка на статусот на лиценцирање и proви овозможува пристап до нашиот софтвер. Оваа сметка се користи за да ве идентификува како лиценциран корисник и proовозможете пристап до нашиот софтвер и ги зачувува вашите софтверски лиценци за вас (и нас). За да можеме да ги администрираме вашите лиценци, proдадете поддршка и генерално да ги спроведувате нашите договорни обврски кон вас во контекст на вашата софтверска лиценца, ПАЦЕ proнè гледа со оној дел од вашите податоци што се однесуваат директно на вашите лиценци на нашиот софтвер, како што се име, адреса за е-пошта, IP адреса и список и статус на вашите лиценци, како и информации за името и оперативниот систем на сите компјутери користите со нашите лиценци.

www.ilok.com, кој е во сопственост и одржување на PACE Anti-Piracy, Inc. и е предмет на нивна сопствена политика за приватност, која треба да ја оцените пред да регистрирате сметка, на https://www.ilok.com/privacy -политика, и https://www.ilok.com/terms-of-use.

Кога креирате сметка Pace / iLok, тоа го правите на веб-страница на трети лица и proпрегледување податоци на трето лице, според условите на нивната Политика за приватност и Условите на користење.

Ние ги користиме Google Cloud и Microsoft Azure Cloud Computing и платформските услуги до proпрекинете ги сите поделби за корисниците на нашиот софтвер. Google Cloud е предмет на нивна сопствена Политика за приватност, која треба да ја процените пред да регистрирате сметка, на https://policies.google.com/privacy. Microsoft Azure Cloud Computing и платформските услуги исто така подлежат на нивната политика за приватност, која исто така треба да ја процените пред да регистрирате сметка, на https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.

анализатор

Услуга значи www.audiosourcereвеб-страница .com и AudioSourceRE/ Апликации за мобилни телефони од SourceRE управувани од AudioSourceRE DAC

Google Analytics

Google Analytics е услуга за веб-анализатор понудена од Google што ги следи и извештаи сообраќајот на веб-страниците. Google ги користи собраните податоци за следење и следење на користењето на нашата услуга. Овие податоци се споделуваат со други услуги на Google. Google може да ги користи собраните податоци за контекстуализирање и персонализирање на рекламите од сопствената рекламна мрежа.

За повеќе информации за практиките за приватност на Google, посетете ја веб-страницата за Услови за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Пивик или Матомо

Пивик или Матомо е услуга за веб-аналитика. Можете да ја посетите нивната страница за Политика на приватност овде: https://matomo.org/privacy-policy

Сите права задржани

Clicky е услуга за веб-аналитика. Прочитајте ја Политиката за приватност за Кликни тука: https://clicky.com/terms

Statcounter

Statcounter е алатка за анализа на веб сообраќај. Политиката за приватност за Statcounter може да ја прочитате тука: https://statcounter.com/about/legal/

Замаглена аналитика

Услугата Flurry Analytics е proгледано од Yahoo! Inc.

Може да се исклучите од услугата Flurry Analytics за да спречите Flurry Analytics да ги користи и споделува вашите информации со посета на страницата за исклучување на Flurry: https: //dev.flurry.com/secure/optOut.do

За повеќе информации за практиките за приватност и политиките на Yahoo!, Посетете ја нивната страница за Политика на приватност:

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/policy/index.htm

Mixpanel

Микспанел е proводена од Mixpanel Inc.

Можете да спречите Mixpanel да ги користи вашите информации за цели на аналитика со исклучување на истите. За да се откажете од услугата на Mixpanel, посетете ја оваа страница: https://mixpanel.com/optout/

За повеќе информации за тоа каков вид на информации собира Mixpanel, посетете ја страницата за користење на Mixpanel: https://mixpanel.com/terms/

Рекламирање

Може да користиме услуга од трети страни Proвеб-страници за да ви покажат реклами за да помогнете во поддршката и одржувањето на нашата услуга.

Колаче Google AdSense DoubleClick

Google, како продавач од трета страна, користи колачиња за да прикажува реклами на нашата услуга. Користењето на колачето DoubleClick од страна на Google им овозможува на неговите партнери да им служат реклами на нашите корисници врз основа на нивната посета на нашата услуга или други веб-страници на Интернет.

Може да се откажете од употребата на DoubleClick Cookie за рекламирање базирано на интереси со посета на веб-страницата за поставки за реклами на Google: http://www.google.com/ads/preferences/

Бинг реклами

Бинг реклами е рекламна услуга proгледано од Microsoft, Inc.

Можете да се откажете од повторното повторување на рекламирањето на Бинг реклами со посета на: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/res Source/policies/personalized-ads

За повеќе информации во врска со рекламите за Бинг, посетете ја нивната Полиса за приватност: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

AdMob од Google

AdMob од Google е proгледано од Google Inc.

Можете да се откажете од услугата AdMob од Google следејќи ги упатствата опишани од Google: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
За повеќе информации за тоа како Google ги користи собраните информации, посетете ја страницата „Како Google ги користи податоците кога ги користите страниците или апликацијата на нашите партнери“:

http://www.google.com/policies/privacy/partners/ or visit the Privacy Policy of Google: http://www.google.com/policies/privacy/

Бран

Метежот е proгледано од Yahoo! Inc.

Можете да се откажете од услугата Flurry и да спречите нивна употреба и споделување на вашите информации со посета на страницата Flurry Opt-out:

https://dev.flurry.com/secure/optOut.do

За повеќе информации за политиките за приватност при Yahoo !, посетете ја нивната политика за приватност:

https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/policy/index.htm

InMobi

InMobi е proгледано од InMobi Pte Ltd.

Можете да се откажете од услугата InMobi следејќи ги упатствата како што е опишано на страницата за исклучување од InMobi: http://www.inmobi.com/page/opt-out/

За повеќе информации за практиките за приватност и политиките на InMobi, посетете ја Политиката за приватност на InMobi: http://www.inmobi.com/privacy-policy/

Однесување за ремаркетинг

AudioSourceRE користи услуги за ресетирање за да се рекламираат на веб-страниците на трети страни за вас, откако ќе ја посетите нашата услуга. Ние и нашите продавачи на трети страни користиме колачиња за да ги информираме, оптимизираме и сервираме рекламите врз основа на вашите минати посети на нашата услуга.

Google AdWords

Услугата за рекламирање на Google AdWords е proгледано од Google Inc.

Можете да се откажете од Google Analytics за рекламирање на екранот и да ги прилагодите рекламите на мрежата за приказ на Google со посета на страницата Поставки за реклами на Google:

http://www.google.com/settings/ads

Google, исто така, препорачува да го инсталирате додатокот за прелистувач за оптимизација на Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - за вашиот веб прелистувач. Додаток на прелистувачот за исклучување на Google Analytics proги посетува посетителите со можност да спречат нивните податоци да бидат собрани и користени од Google Analytics.

За повеќе информации за практиките за приватност на Google, посетете ја веб-страницата за Услови за приватност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Бинг реклами

Бинг реклами е рекламна услуга proгледано од Microsoft, Inc.

Можете да се откажете од повторното повторување на рекламирањето на Бинг реклами со посета на: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/res Source/policies/personalized-ads

За повеќе информации во врска со рекламите за Бинг, посетете ја нивната Полиса за приватност: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Twitter

Услугата за рекламирање на Твитер е proгледано од Twitter Inc.

Може да се исклучите од рекламите засновани врз интерес на Твитер следејќи ги нивните упатства: https://support.twitter.com/articles/20170405

Можете да дознаете повеќе за практиките за приватност и политиките на Твитер со посета на нивната страница за Политика на приватност: https://twitter.com/privacy

Facebook

Услугата за рекламирање на Фејсбук е proгледано од Facebook Inc.

Можете да дознаете повеќе за рекламирање врз основа на интерес од Фејсбук, како ја посетите оваа страница: https://www.facebook.com/help/164968693837950

За да се откажете од рекламите засновани врз интерес на Фејсбук, следете ги овие упатства од Фејсбук: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Фејсбук се придржува кон принципите за саморегулаторна регулатива за рекламирање преку Интернет, поставени од Алијансата за дигитално рекламирање. Можете исто така да се откажете од Фејсбук и другите компании учеснички преку Сојузот за дигитално рекламирање во САД http://www.aboutads.info/choices/, Алијансата за дигитално рекламирање на Канада во Канада http://youradchoices.ca/ или Европската интерактивна алијанса за дигитално рекламирање во Европа http://www.youronlinechoices.eu/, или откажете се со користење на поставките на вашиот мобилен уред.

За повеќе информации во врска со практиките за приватност на Фејсбук, посетете ја Политиката за податоци на Фејсбук: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Услугата за ремеркетинг Pinterest е proгледано од Pinterest Inc.

Може да се исклучите од рекламите засновани врз интерес на Pinterest со овозможување на функцијата „Не следи“ на вашиот веб прелистувач или следејќи ги упатствата на Pinterest: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Можете да дознаете повеќе за практиките за приватност и политиките на Pinterest со посета на нивната страница за Политика на приватност: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

AdRoll

Услугата за ремеркетинг AdRoll е proводена од Семантички шеќер, Inc.

Можете да се откажете од повторното повторување на рекламирањето на AdRoll со посета на оваа веб-страница за преференци на рекламирање AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false

За повеќе информации за практиките за приватност на AdRoll, посетете ја веб-страницата за политика за приватност на AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy

Совршена публика

Совршената услуга за рекламирање на публиката е proгледано од NowSpots Inc.

Можете да се откажете од повторното повторување на идеалната публика со посета на овие страници: Исклучување на платформата (http://pixel.prfct.co/coo) и Партнер за откажување (http://ib.adnxs.com/optout).

За повеќе информации за практиките за приватност на Совршена публика, посетете ја веб-страницата за исклучување на Политика за приватност на Совршена публика:

https://www.perfectaudience.com/privacy/index.html

AppNexus

Услугата за ремеркетинг AppNexus е proгледано од AppNexus Inc.

Можете да се откажете од повторното повторување на апликациите на AppNexus со посета на Интернет страницата на платформата AppNexus за приватност: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices
За повеќе информации за практиките за приватност на AppNexus, посетете ја веб-страницата за Политика за приватност на AppNexus Platform:

http://www.appnexus.com/platform-policy

Други платформи

Можеби од време на време да интегрираме видеа од ЈуТјуб (услуга на Гугл ДОО, амфитеатар 1600 амфитеатар, планински приказ, Калифорнија 94043, САД). Овие видеа се чуваат на www.youtube.com, но може да се репродуцираат директно на нашата веб-страница.

YouTube ќе добие информации дека сте ја посетиле нашата веб-страница. Ова се случува без оглед дали сте најавени во корисничка сметка proгледано од YouTube или немате корисничка сметка.

YouTube ги зачувува вашите податоци како корисник proдатотека и го користи за целите на рекламирање, истражување на пазарот и да ги прилагоди понудите на својата веб-страница.
Имате право да се спротивставувате на создавање корисник proдатотеки, но мора да контактирате директно со YouTube ако сакате да го искористите ова право.

Дополнителни информации во врска со целта и обемот на собраните податоци и proоткажано од YouTube може да се најде во неговата политика за приватност. Findе најдете дополнителни информации за вашите права и опциите за поставување proзаштитете ја вашата приватност на www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google, исто така proги запира вашите лични податоци во САД и е предмет на податоци од ЕУ-САД proдоговор за договори; www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

На интернет-платформите на одредени трети страни proвеб-страници (YouTube, Facebook, Google, Twitter, Soundcloud, Instagram), може да најдете групи или корисници кои објавуваат свои содржини во врска со или користат наши proканали (на пр. траки создадени од нив). Вашето внимание го привлекуваме на применливите услови и услови за користење на овие трети добавувачи за кои станува збор и на нивните соодветни податоци proизјавите за тектирање и политиките за приватност.

AudiosourceRE не е одговорен на кој било начин за содржината дадена на овие форуми, не одобрувајте какви било ставови изразени во нив и одрекувајте ја целата поврзаност со предметната содржина.

Плаќања

Ние може proвидено платено proканали и / или услуги во рамките на Услугата. Во тој случај, ние користиме услуги за трети лица за плаќање proпрекинување (на пр. плаќање proцесори).

Ние нема да ги чуваме или собираме деталите за вашата платежна картичка. Таа информација е proсе пријавија директно на наплата од трети страни proотстапници чија употреба на ваши лични информации се регулира со нивната Политика на приватност. Овие плаќања proОтстапниците се придржуваат до стандардите поставени од PCI-DSS, управувани од Советот за стандарди за безбедност на PCI, што е заеднички напор на брендовите како Visa, MasterCard, American Express и Discover. Барањата за PCI-DSS помагаат да се обезбеди безбедно ракување со информациите за плаќање.

Плаќањето proцесори со кои работиме се:

FastSpring

Нивната политика за приватност може да се погледне на http://fastspring.com/privacy/

Линкови до останати веб страни

Нашата услуга може да содржи врски до други страници кои не ги управуваме ние. Ако кликнете на врска од трета страна, ќе бидете упатени на страната на таа трета страна. Силно ве советуваме да ја разгледате Политиката за приватност на секоја страница што ја посетувате.

Немаме никаква контрола над и не превземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на кои било страници или услуги на трети лица.

Приватноста на децата

Ние не знаеме да собираме информации што можат да се препознаат од личност под 16 години. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашето дете има proнè претстави со лични податоци, контактирајте не. Ако станеме свесни дека собравме лични податоци од деца без потврда на родителска согласност, преземаме чекори да ги отстраниме тие информации од нашите сервери.

Промени во Политиката за приватност

Ние можеме да ја ажурираме нашата политика за приватност од време на време. Ние ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Willе ве известиме преку е-пошта и / или А. proнезначително известување за нашата услуга, пред промената да стане ефективна и ажурирајте го „датумот на стапување во сила“ на врвот на оваа Политика за приватност.

Ве советуваме периодично да ја разгледате оваа Политика за приватност за сите промени. Промените во оваа Политика за приватност се ефективни кога се објавуваат на оваа страница.

Контактирајте нѐ

Ако имате какви било прашања во врска со оваа Политика на приватност, контактирајте со нас:

 • На е-пошта: приватност @audiosourcere. Со
 • Со посета на оваа страница на нашата веб-страница: https: / www.audiosourcere.com / приватност
 • По пошта: AudioSourceRE ДАЦ, Центар Рубикон, Бишопстаун, Корк Сити, Република Ирска, T12 Y275