LEYFISSAMNINGUR ENDANnotenda (EULA) – nóvember 2021

 

Þetta er löglegur samningur milli AudioSourceRE DAC (hér eftir kallað AudioSourceRE) og þú, notandi (hér eftir kallaður leyfishafi) fyrir notkun á AudioSourceRE hugbúnaði og öllum hugbúnaði frá þriðja aðila sem fylgir þessum samningi, þar á meðal hvers kyns tengdum miðlum, efni og þjónustu á netinu, þar með talið áskrift, ókeypis prufuáskrift og API-þjónustu (sameiginlega þekkt sem „Licensed Software“).

 

VINSAMLEGAST LESIÐ ÞETTA LEYFI vandlega ÁÐUR EN HUGBÚNAÐURINN er notaður. MEÐ AÐ NOTA HUGBÚNAÐINN SAMTYKlist ÞÚ AÐ VERA BUNDUR AF ÞESSUM SKILMÁLUM. EF ÞÚ SAMÞYKKIR EKKI SKILMÁLUM ÞESSARS LEYFIS, EKKI SETJA UPPLÝSINGA, AFRITA EÐA NOTA LEYFISHUGBÚNAÐINN. VINSAMLEGAST SKILAÐU ÞETTA Á KAUPSTAÐINN OG KAUPVERÐ ÞITT VERÐUR ENDURGREITT.

 

Ef þú hefur keypt hugbúnaðinn í gegnum vefsíðu okkar, vinsamlegast skoðaðu söluskilmála og neytendastefnu.

 

AudioSourceRE Skilmálar

Afrit þriðja aðila Proupplýsingar og persónuupplýsingar Protection.

 

AudioSourceRE hugbúnaður notar PACE Anti-Piracy, Inc., afrit protection. PACE er þriðja aðila fyrirtæki með aðsetur utan ESB/EES. Til að nota hugbúnaðinn okkar verður þú að hafa Pace/iLok öryggisreikning. Til að fá reikning frá PACE þarftu að promyndaðu þau með nokkrum persónulegum gögnum. Ef þú vilt ekki gera það geturðu ekki notað hugbúnaðinn okkar.

 

Hugbúnaðurinn okkar proveitir leiðina til að nota Pace / iLok kerfið, sem og leiðirnar til að opna vafrann og hefja stofnun reiknings fyrir þig. Með því að samþykkja þessa skilmála ertu að samþykkja að þú skiljir og samþykkir að þegar þú notar þessar aðstöðu ertu í samskiptum við PACE og lýtur persónuverndarstefnu þeirra og notkunarskilmálum.

 

Þú getur fundið frekari upplýsingar um það AudioSourceREPersónuverndarstefna á www.audiosourcere.com / næði

 

Með því að panta leyfislykil frá AudioSourceREvefsíðu eða með því að setja upp eða nota leyfilega hugbúnaðinn samþykkir þú að vera bundinn af skilmálum þessa leyfissamnings í heild sinni.

 

Veiting leyfis þíns

 

AudioSourceRE veitir leyfi til að nota hugbúnaðinn á prosýn að þú, leyfishafi, uppfyllir alla skilmála og skilyrði þessa ESBLA. Leyfið er persónulegt, ekki einkarétt og óframseljanlegt leyfi, án rétts til að veita undirleyfi, til að setja upp og nota eitt eintak af leyfisskylda hugbúnaðinum á einni tölvu eða öðrum tækjum hverju sinni. Forritið, sýningin, kerfið og annar hugbúnaður og efni sem fylgja þessu leyfi, í skrifvarið minni, í gegnum EDD (rafrænt stafrænt niðurhal) eru veitt þér leyfi af AudioSourceRE og leyfisveitendur þess. AudioSourceRE og / eða AudioSourceREleyfisveitendur hafa yfirskrift að hugbúnaðinum og öllum gögnum og gögnum sem tengjast honum.

 

Leyfishafi getur gert eitt eintak af leyfishugbúnaðinum á véllæsilegu formi eingöngu í öryggisafritum, profram að þetta öryggisafrit inniheldur allan höfundarrétt og annað prodýrtíðartilkynningar sem eru á leyfishugbúnaðinum.

 

Skilmálar þessa leyfissamnings munu gilda um allar uppfærslur, uppfærslur, viðbótaríhluti eða þjónustu á netinu á leyfisskylda hugbúnaðinum AudioSourceRE heimilt promynd til leyfishafa nema þeim fylgi sérstaklega sérstakur leyfissamningur. AudioSourceRE áskilur sér rétt til að hætta einhverjum af ofangreindum þjónustu við leyfisskyldan hugbúnað.

 

Leyfishafi getur innihaldið tiltekna miðlunarþætti (td hljóðskrár, grafík o.s.frv.) til notkunar fyrir leyfishafa en leyfishafa er óheimilt að selja, veita leyfi fyrir eða dreifa afritum af þessum miðlunarþáttum sjálfur eða sem aðalhluti hvers kyns. safn, prorás, eða þjónustu.

 

Takmarkanir á notkun

 

Hugbúnaðurinn inniheldur höfundarréttarvarið efni, viðskiptaleyndarmál og annað proprestsefni. Leyfishafi má ekki taka í sundur, taka í sundur eða bakfæra hugbúnaðinn sem leyfir leyfi, nema og aðeins að því marki sem slík starfsemi er beinlínis leyfð samkvæmt gildandi lögum, þrátt fyrir þessa takmörkun. Þú mátt ekki breyta, leigja, leigja, lána, dreifa eða búa til afleidd verk byggð á hugbúnaðinum í heild eða að hluta né provídeó auglýsing hýsingarþjónusta með AudioSourceRE Leyfisskyldur hugbúnaður.

 

Það er leyfishafa leyfishafa aðeins fyrir endurproframköllun á efni sem ekki er höfundarréttarvarið eða efni þar sem leyfishafi annaðhvort á höfundarréttinn eða leyfishafi er að öðru leyti heimilt eða löglega heimilt aðprotúlka og búa til afleidd verk af hvaða textahöfunduðu efni sem er. Leyfishafi er einn ábyrgur fyrir prolæknisheimild og leyfi áður en búið er til og birt fullunnar afleiður af textaskrifuðu efni og ber ein ábyrgð og ábyrg fyrir öllum afleiðingum og afleiðingum sem verða vegna misbresturs á því, þ. , viðskiptaskaðabætur.

 

Réttar- og eignarfyrirvari

 

Leyfishugbúnaðurinn er provernduð af höfundarrétti og öðrum vitrænum prolögmál og sáttmálar um hlutskipti. Allur titill á, og vitsmunalegur proréttindi varðandi, leyfi hugbúnaðurinn er og verður áfram í eigu og / eða undir stjórn AudioSourceRE og / eða AudioSourceREleyfisveitendur.

 

Leyfishafi á miðilinn sem leyfishafinn hugbúnaður er skráður á en eignarhald leyfisveitanda hugbúnaðarins er haldið eftir af AudioSourceRE og / eða AudioSourceREleyfisveitendur.

 

Samþykki fyrir notkun á gögnum leyfishafa

 

Leyfishafi samþykkir það AudioSourceRE og dótturfyrirtæki þess er heimilt að safna og nota tæknilegar upplýsingar sem safnað er sem hluti af prorásarstuðning og aðra þjónustu sem tengist leyfishugbúnaðinum. AudioSourceRE getur notað þessar upplýsingar til að myndaprove AudiosourceRE'S prorásir eða til promynda þjónustu eða tækni til leyfishafa proef það er á formi sem persónugreinir ekki leyfishafa.

 

Uppsögn

 

Þessi leyfissamningur gildir þar til honum er sagt upp. Öll réttindi leyfishafa samkvæmt þessum leyfissamningi ljúka sjálfkrafa án fyrirvara frá AudioSourceRE ef leyfishafi uppfyllir ekki einhverja skilmála þessa leyfissamnings. Við uppsögn þessa leyfissamnings skal leyfishafi hætta allri notkun á leyfisskylda hugbúnaðinum og eyða öllum eintökum, í heild eða að hluta. Þú getur sagt þessu leyfi upp hvenær sem er með því að eyða hugbúnaðinum og öllum tengdum skjölum og öllum afritum þess.

 

Takmörkuð ábyrgð

 

AudioSourceRE ábyrgist að miðillinn sem leyfisaðili hugbúnaðurinn er þróaður og afhentur á sé laus við galla í efni og framleiðslu við venjulega notkun í níutíu (90) daga frá dagsetningu upphaflegra smásölukaupa. Einkaúrræði leyfishafa samkvæmt þessum hluta skal vera kl AudioSourceREeini kosturinn, endurgreiðsla á kaupverði proleiðsla sem inniheldur leyfishugbúnaðinn eða skipti á leyfishugbúnaðinum sem skilað er til AudioSourceRE eða viðurkenndur fulltrúi AudioSourceRE með afriti kvittunarinnar. Þessi takmarkaða ábyrgð og allar óbeinar ábyrgðir þar á meðal, en ekki takmarkaðar við, óbeinar ábyrgðir á söluhæfni, fullnægjandi gæðum og hæfni í ákveðnum tilgangi, eru takmarkaðar að lengd í 90 (níutíu) daga frá dagsetningu upphaflegu smásölukaupa Leyfilegur hugbúnaður. Þessi takmarkaða ábyrgð er eina ábyrgðin sem veitt er leyfishafa og er proí staðinn fyrir allar aðrar ábyrgðir (ef einhverjar eru) sem skapast af skjölum eða prohreyfiefni. Leyfishafi getur einnig haft önnur lagaleg réttindi sem eru mismunandi eftir lögsögu.

 

Allar viðbótir, uppfærslur, uppfærslur eða þjónusta sem byggist á netinu við leyfisskyldan hugbúnað prosem er send leyfishafa eftir að níutíu daga takmarkaða ábyrgðartímabilinu lýkur falla ekki undir neina ábyrgð eða skilyrði, óbein, óbein eða lögbundin.

 

Fyrirvari um ábyrgð á AudioSourceRe hugbúnaður

 

Leyfishafi viðurkennir beinlínis og samþykkir að notkun leyfisskylda hugbúnaðarins sé á hans eigin ábyrgð og að öll áhættan á fullnægjandi, gæðum, frammistöðu, nákvæmni og fyrirhöfn sé hjá leyfishafa.

Að því marki sem gildandi lög leyfa er leyfilegi hugbúnaðurinn promeð „eins og það er“, með alla galla og án ábyrgðar af neinu tagi og AudioSourceRE og / eða AudioSourceRELeyfisveitendur hafna hér með öllum ábyrgðum og skilyrðum varðandi leyfisskyldan hugbúnað, annaðhvort tjáð, óbein eða lögbundin, þar með talin en ekki takmörkuð við, óbein ábyrgð og / eða skilyrði söluhæfni, af fullnægjandi gæðum og hæfni fyrir tiltekinn tilgang, af nákvæmni og ekki brot á réttindum þriðja aðila. AudioSourceRe ábyrgist hvorki né leggur fram fullyrðingar varðandi notkun eða niðurstöður notkunar hugbúnaðarins og skyld skjöl hvað varðar réttmæti þeirra, nákvæmni, áreiðanleika eða á annan hátt.

 

Engar upplýsingar eða ráð gefin af AudioSourceRE, eða einhver viðurkenndur fulltrúi skal búa til ábyrgð eða á einhvern hátt auka umfang þessarar ábyrgðar. AudioSourceRE afsalar sér einhverjum eða öllum áberandi ábyrgðum af einhverju tagi eða gefið í skyn og notandinn tekur beinlínis á sig allar skuldir og áhættu vegna notkunar eða notkunar hugbúnaðarins án takmarkana.

 

Ætti hugbúnaðurinn progölluð notandinn tekur allan kostnað af allri þjónustu, viðgerð eða leiðréttingu. AudioSourceRE ábyrgist sérstaklega ekki, að aðgerðirnar sem eru í leyfisbundnum hugbúnaði uppfylli kröfur leyfishafa, að rekstur leyfisskylds hugbúnaðar verði ótruflaður eða villulaus eða að gallar í leyfisveitandi hugbúnaði verði lagfærðir.

 

Takmörkun ábyrgðar

 

AudioSourceRE ber ekki ábyrgð á líkamstjóni eða tilfallandi, sérstöku, óbeinu eða afleiddu tjóni af neinu tagi, þar með talið, án takmarkana, skaðabætur vegna taps á propassa, tap á gögnum, truflun í viðskiptum eða hvers kyns viðskiptatjóni eða tapi, sem stafar af eða tengist notkun eða vanhæfni til að nota leyfisskylda hugbúnaðinn, hvernig sem það er af völdum, óháð landsvæði ábyrgðar, samnings, skaðabóta eða annars – og jafnvel ef AudioSourceRE hefur verið bent á möguleikann á slíkum skaðabótum. Í engum tilvikum skal AudioSourceREHeildarábyrgð gagnvart þér á öllu tjóni, tapi og orsökum aðgerða (hvort sem það er í samningi, skaðabótaábyrgð, þar með talið vanrækslu eða á annan hátt) er meiri en sá hluti þeirrar upphæðar sem þú greiðir fyrir hugbúnaðinn og má rekja til hugbúnaðarins. Framangreindar takmarkanir gilda jafnvel þótt ofangreint úrræði nái ekki megintilgangi.

 

Gildandi lög og aðskilnaður

 

Þetta leyfi skal stjórnað af og túlkað í samræmi við lög Írska lýðveldisins. Ef af einhverjum ástæðum finnur dómstóll þar til bærra lögsagna prosýn á þetta leyfi, eða hluta þess, sé óframkvæmanlegt, að proFramtíðarsýn leyfisins skal framfylgt að því marki sem leyfilegt er að hafa áhrif á ásetning aðila og afgangurinn af þessu leyfi skal halda áfram af fullum krafti og gildi. Í stað þess skal bæta við a prosýn sem svipuð er að því er varðar slíka ólöglega, ógilda og óframfylgjanlega prosýn eins og mögulegt er og vera lögleg, gild og framfylgjanleg

Þessi leyfissamningur skal ekki heyra undir samning Sameinuðu þjóðanna um samninga um alþjóðlega sölu á vörum, sem umsókn hans er beinlínis útilokuð.

 

Ef þú hefur einhverjar spurningar eða athugasemdir varðandi þetta leyfi, vinsamlegast hafðu samband AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Írlandi. www.audiosourcere. Með