Mae'n rhaid eich bod wedi prynu un o'n prodwythellau i gael cyfrif.

Mae cyfrifon yn cael eu creu yn awtomatig ar gyfer pobl sydd wedi prynu neu danysgrifio gyda ni ac anfonir cyfrinair dros dro i'ch e-bost.

Os na chawsoch yr e-bost hwn neu gyfrinair dros dro rhowch y cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd gennych i brynu neu danysgrifio gyda ni a bydd cyfrinair dros dro newydd yn cael ei anfon atoch.

Cael Ap?