Sut mae canslo fy tanysgrifiad?

Gallwch ganslo'ch tanysgrifiad trwy fewngofnodi i'ch cyfrif. Os gwnaethoch brynu eich meddalwedd cyn i ni ddefnyddio cyfrifon peidiwch â phoeni bod un wedi'i greu ar eich cyfer a gallwch gael cyfrinair dros dro newydd wedi'i anfon i'r cyfeiriad e-bost yr oeddech yn arfer prynu ag ef. Pan fyddwch yn canslo'ch tanysgrifiad bydd y tanysgrifiad yn parhau'n weithredol am weddill y cyfnod bilio cyfredol.

AudioSourceRE tanysgrifiad proni ellir dychwelyd dwythellau ac ni thelir unrhyw ad-daliadau am unrhyw gyfnodau tanysgrifio sy'n weddill. Bydd eich tanysgrifiad yn cychwyn unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich manylion talu, neu 7 diwrnod o'r amser y gwnaethoch gofrestru os gwnaethoch fanteisio ar ein treial am ddim 7 diwrnod. Prynu a promae tanysgrifiad dwythell yn golygu eich bod yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau Tanysgrifio a Pholisi Defnyddwyr.

Cael Ap?