Pam fod angen cyfrif iLok arnaf?

Rydym yn defnyddio iLok i atal defnydd anawdurdodedig o'n meddalwedd. Mae hyn yn golygu bod angen cyfrif iLok arnoch chi. Bydd angen i chi hefyd gael Rheolwr Trwydded iLok wedi'i osod i ddefnyddio unrhyw un o'n prodwythellau.

Cael Ap?