Pa fformatau sain sy'n cael eu cefnogi?

Ar hyn o bryd, DeMIX Pro ac Essentials caniatáu ichi fewnforio sain mewn fformatau wav, aiff a mp3. Sylwch ar hynny Essentials wedi'i gyfyngu i fewnforio sampl uchaf o 44.1kHz a hyd at sain 16 did. DeMIX Pro yn gallu mewnforio sain mewn samplau o hyd at 192kHz a hyd at 24 darn.

Pan fyddwch chi'n allforio sain, yr unig fformatau ar gyfer allforio yw wav ac aiff.

Cael Ap?