DeMIX Essentials v1 - nid yw v2.0 yn gweithio

Ar Fai 21ain 2021 gwnaethom ryddhau fersiwn 2.3 o'n meddalwedd a oedd yn cynnwys im sylweddolproyn gwyro i'r dechnoleg y tu ôl DeMIX Essentials.

Mae'r rhain Improroedd y gwerthiannau'n cynnwys:
- Botwm 'arall' newydd i wahanu offerynnau ar ongl, gan ddefnyddio algorithm gwahanu newydd
- Llwythiadau a lawrlwythiadau cyflymach a mwy sefydlog

Yn dilyn y diweddariad diweddaraf hwn, ni fyddwn yn cefnogi fersiynau 1 a 2.0 o DeMIX Essentials o Fedi 1af 2021.

Os nad ydych wedi diweddaru i'n fersiwn ddiweddaraf erbyn hynny ni fyddwch yn gallu gwahanu unrhyw draciau o'r dyddiad hwn.

Ni allai diweddaru fod yn haws. Yn syml llwytho i lawr yma

Os oes gennych unrhyw broblem wrth osod y diweddariad, ewch i'n tudalen gymorth a dilynwch ein canllaw cam wrth gam. Fel arall, gallwch gysylltu â support@audiosourcere.com gydag unrhyw faterion a byddwn yn eich helpu trwy'r process.

Cael Ap?