A allaf ddefnyddio unrhyw ddarn o sain wedi'i recordio i mewn Demix Essentials or Pro?

DeMIX Pro ac Essentials wedi'u trwyddedu i'w defnyddio ar gyfer yr ailprotynnu deunyddiau neu ddeunyddiau heb eu hysgrifennu y mae'r defnyddiwr naill ai'n berchen ar yr hawlfraint neu fel arall wedi'i awdurdodi neu y caniateir iddo ei ddefnyddio yn gyfreithiol. Chi sy'n llwyr gyfrifol am progwella unrhyw awdurdodiad a chaniatâd ymlaen llaw. Mae yna ganlyniadau sifil a throseddol posib ar gyfer torri hawlfraint a defnyddio a chyhoeddi deunydd heb profesul caniatâd ac yn unol â'r telerau defnyddio yn eich Cytundeb Trwydded Defnyddiwr Terfynol (EULA - y gallwch ddod o hyd iddo yma) chi sy'n llwyr gyfrifol ac yn atebol am yr holl ôl-effeithiau a chanlyniadau sy'n deillio o fethiant ar eich rhan i wneud hynny.

Cael Ap?