Sut i dynnu lleisiau o gân gyda DeMIX Pro i wneud cappella o ansawdd uchel

Sut i dynnu lleisiau o gân gyda DeMIX Pro i wneud cappella o ansawdd uchel

DEMIX PROMAE MEDDALWEDD AI-BWERAU YN YNYSU LLEISIAU'N gyflymach AC YN HAWS, GYDA CHANLYNIADAU O ANSAWDD GWELL NAG UNRHYW FEDDALWEDD ARALL AR Y FARCHNAD YN 2022.
AudioSourceRe delwedd

Ar gyfer sain progall sesiynau, hollti coesynnau ac ailgymysgu olygu oriau diddiwedd yn y stiwdio os ydyn nhw eisiau canlyniadau penigamp, gan gostio llawer o amser ac arian. Yma yn AudioSourceRE (crewyr y DeMIX Pro meddalwedd) fe dreuliom flynyddoedd yn datblygu datrysiad a fyddai’n mynd i’r afael â hyn cyn i ni lansio ein meddalwedd chwyldroadol yn 2018.

Rydym hefyd yn diweddaru'r feddalwedd yn barhaus i sicrhau mai dyma'r teclyn tynnu llais ac offerynnol gorau ar y farchnad o hyd. DeMIX Pro yn defnyddio AI i wneud yr holl waith i chi, gyda gwthio ychydig o fotymau, ac yn rhoi canlyniadau heb eu hail o gymharu ag unrhyw beth arall ar y farchnad.

Y fersiwn diweddaraf o'r meddalwedd - DeMIX Pro 3.0 - yw'r meddalwedd ynysu sain gorau sydd ar gael yn 2022. Mae'n cyfuno algorithmau ynysu AI arloesol gyda golygu sbectrol datblygedig i roi peirianwyr sain a meistroli, ailgymysgwyr, proy rhyddid i ducers, DJs, a cherddorion i wahanu lleisiau cefndir ac offerynnau oddi wrth y prif leisiau, gan wneud creu cymysgedd A Cappella yn awel.

Mae ein Meddalwedd Chwyldroadol yn Cymryd y Ffrwd o Ynysu a Dileu Llaisau i Greu Trac Cappella.

Cam 1: Treialu'r meddalwedd gan ddefnyddio'r ddolen hon
Sylwch: Bydd yn rhaid i chi roi eich manylion talu i mewn, ond ni chodir tâl arnoch am 7 diwrnod a gallwch ganslo ar unrhyw adeg.

Cam 2: Ar ôl eich pryniant byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen mewngofnodi a bydd cyfrinair dros dro yn cael ei anfon at eich e-bost. Mewngofnodwch a diweddarwch eich cyfrinair.

Cam 3: O dudalen eich cyfrif byddwch yn gallu llwytho i lawr y DeMIX Pro meddalwedd a gweld allwedd eich trwydded

Cam 4: Lawrlwythwch ilok am ddim yn https://www.ilok.com a chofrestru ar gyfer cyfrif
RHAID i chi gofrestru ar gyfer cyfrif gyda ilok a gosod ilok License Manager fersiwn 5.4.1 neu'n fwy newydd i'w redeg DeMIX Pro

Cam 5: Unwaith y bydd y llwytho i lawr yn gyflawn, gosod y DeMIX Pro meddalwedd ar eich cyfrifiadur

Cam 6: Rhedeg DeMIX Pro a dilynwch y camau i gysylltu eich Allwedd Trwydded â'ch cyfrif.Unwaith y bydd wedi'i gysylltu ag ilok, mae'r meddalwedd yn agor. I Defnyddio DeMIX Pro

Cam 1: Llwythwch ffeil sain

AudioSourceRe delwedd

Cam 2: Cliciwch ar y botwm Llais yn y panel uchaf

Cam 3: Dewiswch 'All Vocals' os ydych chi eisiau llais arweiniol a chefnogol yn eich trac A Cappella, dewiswch 'Lead Vocal' fel arall

AudioSourceRe delwedd

Cam 4: Cliciwch Derbyn, ac aros i'r meddalwedd wahanu'ch ffeil

AudioSourceRe delwedd

Cam 5: Pan fydd y gwahaniad wedi'i orffen, fe welwch ddau drac newydd yn yr olygfa aml-drac. Pwyswch Play a chliciwch ar fotwm Solo (S) y trac Lleisiol i wrando ar eich trac A Cappella

AudioSourceRe delwedd

Cam 6: Gyda'r trac A Cappella ar ei ben ei hun, cliciwch ar Ffeil -> Allbwn Cymysgydd Bownsio i allforio'r A Cappella i ffeil WAV ar eich cyfrifiadur

Ynysu Lleisiau'n Hawdd Am Ddim gyda a DeMIX Pro Treial

DeMIX Pro yn cynnig treial 7 diwrnod llawn sylw am ddim pan fyddwch chi'n cofrestru i danysgrifiad misol, sy'n dechrau ar $24.99. Mae gennych hefyd yr opsiwn o danysgrifiad blynyddol am $249.99, neu drwydded barhaus am $549.99.

DeMIX PRO by AUDIOSOURCERE

MEDDALWEDD VOCAL ANSAWDD UCHEL A MEDDALWEDD SEFYDLIADOL

Mae ein meddalwedd yn caniatáu ichi CREU STEMS a KARAOKE yn hawdd ac yn gyflym gyda'r AI MWYAF UWCH DEMIXTECHNOLEG ING ar gael yn y farchnad.

Ein cenhadaeth yw cynnig ateb i sain proffesiynau a charwyr cerddoriaeth fel ei gilydd, sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio, yn arbed amser ac arian iddynt, ac yn darparu canlyniadau sain o'r ansawdd uchaf. Rydym yn gwerthuso'n barhaus, ac yn diweddaru ein meddalwedd yn rheolaidd i safonau uchaf y diwydiant.

Arhoswch yn y Ddolen

Mae yna nifer o ffyrdd i aros yn wybodus am ein prodiweddariadau dwythell a chynigion unigryw, felly ni fyddwch byth yn colli datrysiad newydd i greu ffeiliau sain o ansawdd uchel.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr ar y hafan ein gwefan.
Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol @Audiosourcere on Twitter, Facebook ac Instagram
Edrychwch ar y tiwtorialau fideo ar ein Sianel YouTube

Rebecca Thompson2022-04-29 00:00:00


Cael Ap?