Sut i Wahanu Offerynnau O Leisiau Yn Hawdd Gan Ddefnyddio Ein Meddalwedd o Ansawdd Uchel

Sut i Wahanu Offerynnau O Leisiau Yn Hawdd Gan Ddefnyddio Ein Meddalwedd o Ansawdd Uchel

Gwahanwch hyd at 6 coesyn ar unwaith DeMix Pro's Algorithm Gwahanu

Mae ein meddalwedd gwahanu wedi'i bweru gan AI yn caniatáu ichi greu gwahaniadau sain rhagorol di-ri i'w hailfeistroli, eu hail-gymysgu, neu i'w defnyddio yn y post-prodwythiad. DJs a sain promae fessionals yn caru ein meddalwedd oherwydd ei fod yn gwahanu drymiau, bas, ac offerynnau eraill yn awtomatig ac yn rhoi canlyniadau o ansawdd uchel sy'n arbed amser fel dim meddalwedd arall ar y farchnad yn 2022.

DeMIX Pro, Gan AudioSourceRE, yn dod ag algorithmau gwahanu cwbl addasadwy, gyda'r cyflymder llwytho i fyny, gwahanu a lawrlwytho cyflymaf. 

DeMix Pro yw Eich Ateb Awtomatig i Uchel Gwahaniadau Offeryn

Rydym wedi bod yn gweithio ar ein technoleg ers dros ddegawd bellach, ac rydym yn ei diweddaru’n gyson i sicrhau ein bod ar y blaen. Mae'r fersiwn diweddaraf o DeMix pro (fersiwn 3.0) yn cynnig 6 gwahaniad coesyn ar unwaith, ac mae'n cynnwys y gwahaniad gitâr drydan o ansawdd uchel cyntaf sydd ar gael i'r farchnad. Mae ein gwahanydd bas uwchraddio yn rhoi gwell ymosodiadau a thôn llawnach, mae ein gwahanydd drwm yn cynnig synau mwy rheoledig, ac mae ein rhyngwyneb defnyddiwr yn cynnig gwylio a chymysgu aml-drac. Mae gennym ni hefyd y cyflymderau llwytho i fyny, gwahanu a llwytho i lawr cyflymaf allan yna. 

Gwahanwch Eich Offerynnau O'ch Llais Mewn Ychydig Gamau Syml

Cam 1: Cofrestrwch ar gyfer treial am ddim gan ddefnyddio'r ddolen hon neu prynwch danysgrifiad misol, blynyddol neu oes i'r feddalwedd yma.
Sylwch: Ar gyfer y treial am ddim bydd angen eich manylion talu, ond ni chodir tâl arnoch am 7 diwrnod a gallwch ganslo ar unrhyw adeg.

Cam 2: Ar ôl eich pryniant byddwch yn cael eich ailgyfeirio i dudalen mewngofnodi a bydd cyfrinair dros dro yn cael ei anfon at eich e-bost. Mewngofnodwch a diweddarwch eich cyfrinair.

Cam 3: O dudalen eich cyfrif byddwch yn gallu llwytho i lawr y DeMIX Pro meddalwedd a gweld allwedd eich trwydded

Cam 4: Dadlwythwch ilok am ddim yn https://www.ilok.com a chofrestru ar gyfer cyfrif
RHAID i chi gofrestru ar gyfer cyfrif gyda ilok a gosod ilok License Manager fersiwn 5.4.1 neu'n fwy newydd i'w redeg DeMIX Pro

Cam 5: Unwaith y bydd y llwytho i lawr yn gyflawn, gosod y DeMIX Pro meddalwedd ar eich cyfrifiadur

Cam 6: Rhedeg DeMIX Pro a dilynwch y camau i gysylltu eich Allwedd Trwydded â'ch cyfrif. Unwaith y bydd wedi'i gysylltu ag ilok, mae'r meddalwedd yn agor. I Defnyddio DeMIX Pro

Cam 1: Llwythwch ffeil sain

AudioSourceRe delwedd

Cam 2: Cliciwch ar y botwm Drymiau yn y panel uchaf

Cam 3: Cliciwch Derbyn, ac aros i'r meddalwedd wahanu'ch ffeil

AudioSourceRe delwedd

Cam 4: Pan fydd y gwahaniad wedi'i orffen, fe welwch ddau drac newydd yn y golwg aml-drac. Pwyswch Play a chliciwch ar fotwm Solo (S) y trac Drymiau i wrando ar eich drymiau wedi'u tynnu

AudioSourceRe delwedd

Cam 5: Gyda'r trac Drymiau ar ei ben ei hun, cliciwch ar File -> Bounce Mixer Output i'w allforio i ffeil WAV ar eich cyfrifiadur

Cam 6: Os nad oes gennych ddiddordeb mewn cael trac drwm cyfan ond dim ond dolen fach neu sampl sengl, gallwch lwytho'r ffeil wav wedi'i hallforio mewn golygydd sain (fel Pro Tools, Cubase, Audacity…) a thorri'r rhannau o'r ffeil nad ydych am eu cadw

Ein Hargymhellion ar gyfer y Canlyniadau Gorau

Rydym yn awgrymu defnyddio recordiad anghywasgedig o ansawdd uchel pan fo modd. Bydd y canlyniadau gorau yn cael eu cyflawni gyda ffeiliau anghywasgedig fel WAV, AIFF, neu FLAC. Er DeMix Pro cefnogi fformatau fel MP3 a M4A, mae'r rhain yn cael eu cywasgu mewn ffordd sy'n diraddio ansawdd sain, sy'n ei gwneud yn anodd eu gwahanu.

Ynysu Lleisiau'n Hawdd Am Ddim gyda a DeMix Pro Treial

DeMix Pro yn cynnig treial 7 diwrnod llawn sylw am ddim pan fyddwch chi'n cofrestru ar gyfer tanysgrifiad misol, sy'n dechrau ar $24.99. Mae gennych hefyd yr opsiwn o danysgrifiad blynyddol am $249.99, neu danysgrifiad oes am $549.99.

DeMIX PRO by AUDIOSOURCERE

MEDDALWEDD VOCAL ANSAWDD UCHEL A MEDDALWEDD SEFYDLIADOL

Mae ein meddalwedd yn caniatáu ichi GREU Gwahaniadau DRWM, KARAOKE A STEMS ERAILL yn hawdd ac yn gyflym gyda'r AI MWYAF UWCH DEMIXTECHNOLEG ING ar gael yn y farchnad.

Ein cenhadaeth yw cynnig ateb i sain proffesiynau a charwyr cerddoriaeth fel ei gilydd, sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio, yn arbed amser ac arian iddynt, ac yn darparu canlyniadau sain o'r ansawdd uchaf. Rydym yn profi ac yn diweddaru ein meddalwedd yn rheolaidd i sicrhau ein bod yn bodloni safonau uchaf y diwydiant. 

Arhoswch yn y Ddolen

Mae yna nifer o ffyrdd i aros yn wybodus am ein prodiweddariadau dwythell a chynigion unigryw, felly ni fyddwch byth yn colli datrysiad newydd i greu ffeiliau sain o ansawdd uchel.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr ar y hafan ein gwefan.
Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol @Audiosourcere on Twitter, Facebook ac Instagram
Edrychwch ar y tiwtorialau fideo ar ein Sianel YouTube

Paddy Hallihan2022-05-13 00:00:00


Cael Ap?