Sut i Gael y Gwahaniad Gorau o Leisiau Plwm a Chefnogi O Drac Yn Defnyddio DeMix Pro 3.0

Sut i Gael y Gwahaniad Gorau o Leisiau Plwm a Chefnogi O Drac Yn Defnyddio DeMix Pro 3.0

Gall y Fersiwn Diweddaraf o'n Meddalwedd Gwahanu Lleisiol â Phwer AI Wahanu 6 Coesyn gwahanol

DeMix Pro 3.0 yw'r meddalwedd gorau ar y farchnad ar hyn o bryd ar gyfer tynnu a gwahanu lleisiol o ansawdd uchel. Mae'n cyfuno algorithmau ynysu sain AI blaengar sy'n eich galluogi i ynysu'r llais arweiniol a chefn yn eich trac dewisol, i gael canlyniad glân heb lawer o arteffactau. 

DeMIX Pro, Gan AudioSourceRE, yn cynnwys ystod o improgwythiennau. ImproMae gwahaniadau lleisiol ved AI yn agosach at y gwreiddiol nag erioed, ac mae'n caniatáu ichi gadw lleisiau cefndir yn eich traciau carioci. Sain promae fessionals wrth eu bodd yn defnyddio ein meddalwedd oherwydd mae'n arbed amser ac arian iddynt yn y post-prodwythell.

'Meddalwedd echdynnu gorau a ddefnyddiais erioed.' - Mark Linett (Enillydd Gwobr Grammy Tair Amser)

Gwahanol Leisiau Arwain a Chefnogi i Garioci, Neu i Gymysgu ac Ail-Feistroli

DeMix Pro Mae 3.0 yn ddelfrydol ar gyfer gwahaniad lleisiol o ansawdd uchel rhwng lleisiau plwm a chefn, gyda proechdynnu ansawdd anwythiad y gellir ei ddefnyddio ar gyfer samplu, ailgymysgu neu remastering yn ddiweddarach. Rydym yn cynnig hyblygrwydd heb ei ail gyda gwahaniadau traciau annistrywiol, diderfyn, cymysgydd amlsianel wedi'i ymgorffori, a'r gallu i dynnu lleisiau.

Gellir defnyddio ein meddalwedd gwahanu lleisiol hefyd i greu traciau carioci o ansawdd uchel gydag ychydig iawn o ymyrraeth. Am ganllaw cam wrth gam ar greu trac carioci yn benodol, edrychwch ar ein blog ar Sut i Wneud Fersiwn Karaoke o Unrhyw Drac Yn Gyflym ac yn Hawdd Gyda Demix Pro. Gweler isod ganllaw ar wahanu lleisiol at bob defnydd arall.

Sut i Wahanu Eich Llais a Llais Cefn

Cam 1: Gosod DeMIX Pro fel y dangosir yma 

Cam 2: Llwythwch ffeil sain

AudioSourceRe delwedd

Cam 3: Cliciwch ar y botwm Llais yn y panel uchaf a dewis Pob Llais.

AudioSourceRe delwedd

Cam 4: Cliciwch Derbyn, ac aros i'r meddalwedd wahanu'ch ffeil.

Cam 5: Pan fydd y gwahaniad wedi'i orffen, fe welwch ddau drac newydd yn y golwg aml-drac. Cliciwch y botwm Llais eto, dewiswch y trac Llais a'r tro hwn dewiswch Lead Vocals.

AudioSourceRe delwedd

Cam 6: Cliciwch Derbyn eto, ac arhoswch i'r feddalwedd wahanu'r Prif Leisiau o'r trac All Vocals.

Cam 7: Nawr gallwch chi unawdu neu dawelu'r Prif Leisiau neu'r Llais Cefn yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n edrych amdano.

Ein Hargymhellion ar gyfer y Canlyniadau Gorau

Rydym yn awgrymu defnyddio recordiad anghywasgedig o ansawdd uchel pan fo modd. Bydd y canlyniadau gorau yn cael eu cyflawni gyda ffeiliau anghywasgedig fel WAV, AIFF, neu FLAC. Er DeMix Pro cefnogi fformatau fel MP3 a M4A, mae'r rhain yn cael eu cywasgu mewn ffordd sy'n diraddio ansawdd sain, sy'n ei gwneud yn anodd eu gwahanu.

DeMIX PRO by AUDIOSOURCERE

MEDDALWEDD Arwahanu LLEISIOL AC OFFERYNNOL O ANSAWDD UCHEL

Ein cenhadaeth yw cynnig ateb i sain proffesiynau a charwyr cerddoriaeth fel ei gilydd, sy'n gyflym ac yn hawdd i'w defnyddio, yn arbed amser ac arian iddynt, ac yn darparu canlyniadau sain o'r ansawdd uchaf. Rydym yn profi ac yn diweddaru ein meddalwedd yn rheolaidd i sicrhau ein bod yn bodloni safonau uchaf y diwydiant. 

Arhoswch yn y Ddolen

Mae yna nifer o ffyrdd i aros yn wybodus am ein prodiweddariadau dwythell a chynigion unigryw, felly ni fyddwch byth yn colli datrysiad newydd i greu ffeiliau sain o ansawdd uchel.

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr ar y hafan ein gwefan.
Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol @Audiosourcere on TwitterFacebook ac Instagram
Edrychwch ar y tiwtorialau fideo ar ein Sianel YouTube

Paddy Hallihan2022-05-17 18:00:00


Cael Ap?