Syniadau Da Derry Sicrhewch y canlyniadau gorau wrth dynnu llais a thynnu STEMS

Syniadau Da Derry Sicrhewch y canlyniadau gorau wrth dynnu llais a thynnu STEMS

Dysgwch sut i gael y canlyniadau gorau wrth echdynnu neu dynnu offerynnau o gymysgedd â Demix Pro

Mae meddalwedd tynnu lleisiol ac echdynnu coesau wedi dod yn bell. Mae datblygiadau diweddar gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial wedi improwedi gwella ansawdd y gwahaniadau ar gyfer DJs, peirianwyr sain, a cherddorion sy'n ceisio gwahanu cymysgeddau sy'n bodoli eisoes yn lleisiau lleisiol, drymiau, bas a offerynnol eraill er eu bod yn dod o linell sylfaen o ansawdd isel.

Mae'r rhan fwyaf o feddalwedd gwahanu yn cynnig opsiynau un clic i berfformio tynnu lleisiol neu wahanu offerynnau eraill, ond mae rhai hanfodion y gallwch eu dilyn o hyd i improve y canlyniadau y gallwch eu cael.

Yma, byddwn yn edrych ar rai o'r pwyntiau pwysig y mae angen i chi eu cadw mewn cof er mwyn cael gwahaniad lleisiol neu offeryn y gellir ei ddefnyddio, gydag ychydig iawn o arteffactau ar ôl sydd, lle bo'n bosibl, yn gofyn am ychydig iawn o ôl-.prodwythell fel y gallwch fynd yn syth i'w ddefnyddio ar gyfer eich project.

Tip # 1: Ansawdd Ffeil 
Mae gan ansawdd eich ffeiliau allbwn gydberthynas uniongyrchol ag ansawdd a fformat y ffeil rydych chi'n ei rhoi i mewn. Y rheol aur yn gyffredinol ar wahanu ac echdynnu yw 'Gwael mewnbwn produces gwaeth fyth allbwn'. 

Mae disgwyl uwchlwytho MP128 cywasgedig 3kb gyda chywasgiad colledig yn rysáit ar gyfer siom. Mae codecs sain coll yn canolbwyntio ar gyfrifo'r rhannau na allwch eu clywed yn y trac mewn gwirionedd ac yn taflu llawer o'r wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r rhannau hyn. Wrth berfformio gwahaniad, gall y rhannau cyfaint isel hyn ddod yn glywadwy yn aml, ac os cawsant eu tynnu yna byddwch yn clywed arteffactau yn lle hynny. Felly, rhedeg trac colledig trwy wahaniad lleisiol probydd cess yn arwain at effaith gyfansawdd wrth leihau ansawdd.

Ar gyfer allbwn o'r ansawdd gorau, argymhellir bob amser defnyddio'r ffeil fewnbwn o'r ansawdd uchaf, fel ffeil WAV, neu fformat wedi'i amgodio mewn fformat di-golled (fel FLAC). Bydd hyn yn golygu y bydd algorithmau mwy newydd a mwy datblygedig sy'n cael eu pweru gan ddysgu peirianyddol yn gallu cloi ar y trac lleisiol yn lân yn well.

Tip # 2: Nid yw pytiau byrrach bob amser yn well
Dywedwch eich bod chi eisiau tynnu un ymadrodd lleisiol yn unig neu dynnu dolen drwm sengl o gân lawn. I gael canlyniadau cyflym, mae'n demtasiwn golygu'r ffeil i lawr i'r pyt yr ydych chi ei eisiau yn unig prorhoi'r gorau i'r adran honno. Fodd bynnag, gall hyn mewn gwirionedd arwain at wahanu is-optimaidd - mae'r algorithmau yn aml yn gofyn am rywfaint o gyd-destun i gael canlyniadau da. Mewn gwirionedd mae'n well gadael mewn ychydig eiliadau o sain cyn ac ar ôl y dyfyniad rydych chi am ei echdynnu ac yna ei olygu wedyn.

Wrth echdynnu drymiau, bydd y ddolen rydych chi'n edrych amdani yn aml yn cael ei hailadrodd ar sawl pwynt trwy gydol cân, a bydd y canlyniad a gewch yn dibynnu ar ba offerynnau a lleisiau sy'n digwydd ar yr un pryd. Er mai rheol dda yw dewis adrannau lle mae cyn lleied o offerynnau yn chwarae â phosibl ar yr un pryd, bydd eich canlyniadau hefyd yn dibynnu ar ba mor dda y mae'r offerynnau dysgu dwfn yn dal yr offerynnau hynny.

Byddwn yn argymell rhedeg naill ai'r gân lawn neu o leiaf ychydig funudau o sain trwy'r algorithm. Mae hyn yn gyffredinol yn cynyddu eich siawns o gael dolen drwm dda.

Tip # 3: Mae ychydig (glanhau) yn mynd yn bell.
Er bod llawer o symudwyr lleisiol ar-lein yn cynnig gwahaniadau un clic, yn dibynnu ar y dechnoleg sylfaenol, yn aml gall ymyrraeth neu arteffactau aros yn y lleisydd sydd wedi'i wahanu. Gellir symud rhai fel gwaedu gwaedu / arteffactau mewn rhanbarthau lle nad oes lleisiau gweithredol yn hawdd. Fodd bynnag, yn aml nid yw hyn yn ddigonol. I gael canlyniadau glân iawn efallai y bydd angen i chi ddefnyddio golygu neu hidlo sbectrol. Er y gall golygu sbectrol gymryd amser i ddod i arfer â a meistroli, gall drawsnewid eich canlyniad terfynol mewn gwirionedd.

Tip # 4: Gadewch i guddio fod yn ffrind i chi
Hyd yn oed ar ôl golygu sbectrol gall fod arteffactau lefel isel y gellir eu clywed. Ar y cam hwn, gallwch chi fod yn dueddol o roi'r gorau iddi, a bod y gwahaniad yn annefnyddiadwy. Fodd bynnag, unwaith y byddwch chi'n gosod y ddolen leisiol neu ddrymiau wedi'i gwahanu mewn cymysgedd newydd efallai y byddwch chi'n synnu ar yr ochr orau. Nid yw llawer o ddefnyddwyr meddalwedd o'r fath yn sylweddoli y bydd yr arteffactau hynny sy'n weddill yn aml yn cael eu cuddio gan bresenoldeb offerynnau eraill mewn cymysgedd newydd. Byddwch yn ddewr gyda'r coesau sydd wedi'u gwahanu a'u taflu i'ch cymysgedd newydd - byddwch chi'n synnu pa mor ddefnyddiol ydyn nhw yn y cyd-destun cywir!

At AudioSourceRE, rydym wedi creu rhai o'r meddalwedd tynnu lleisiol AI mwyaf datblygedig ar y farchnad. Demix Pro ar gael ar a Treial 7 diwrnod llawn sylw gan gynnig ein holl dechnolegau gwahanu yn ogystal â golygu sbectrol datblygedig i greu'r canlyniadau mwyaf caboledig. Demix Essentials yn cynnig ein prif algorithmau gwahanu mewn pecyn 4 STEM hawdd ei ddefnyddio ond nid yw'n cynnwys rhai o'r nodweddion uwch megis golygu sbectrol.

Rhowch gynnig iddyn nhw a gweld pa mor dda y gallwch chi gael canlyniad! Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich heriau gwahanu STEM yn askderry @audiosourcere. Gyda

Derry Fitzgerald2020-11-17 00:00:00


Cael Ap?