Syniadau Da Derry Sut i dynnu drymiau o drac cerdd

Syniadau Da Derry Sut i dynnu drymiau o drac cerdd

Mae ein CTO Derry yn esbonio sut y gallwch chi ei ddefnyddio DeMIX meddalwedd i dynnu samplau drwm yn lân o unrhyw drac cerddoriaeth, gan eich galluogi i greu

Mae yna lawer o resymau pam efallai yr hoffech chi dynnu drymiau o drac cerdd. Efallai eich bod chi'n DJ yn chwilio am sampl drwm ar gyfer remix neu stwnsh, neu efallai eich bod chi'n ddrymiwr sydd eisiau gallu cael trac drwm ynysig er mwyn i chi allu astudio neu ddysgu rhan drwm yn fwy manwl, neu efallai eich bod chi eisiau chwarae drymiau gyda'ch hoff fand!

Gyda dyfodiad technoleg gwahanu fodern yn seiliedig ar AI, gellir gwahanu drymiau trwy glicio botwm. Er na fyddwch yn gallu tynnu drymiau unigol, byddwch yn gallu echdynnu'r mwyafrif o fathau o drwm ac offerynnau taro yn syml ac yn hawdd. Fodd bynnag, mae rhai camau pwysig y dylech eu hystyried o hyd cyn ceisio gwahanu trac drwm. Mewn post blog blaenorol, Amlinellais fod defnyddio fformat sain di-golled fel mewnbwn yn rhoi gwell canlyniadau na defnyddio fformat sain colledig fel mp3. Y rheol euraidd wrth wahanu ac echdynnu yw 'Gwael mewnbwn produces gwaeth fyth allbwn 'a yn gyffredinol yn berthnasol ym mhob achos lle rydych chi am wahanu offeryn neu leisiau.

Os ydych chi am dynnu dolen drwm o gân, byddwn i'n eich cynghori i wneud hynny processiwch y trac cyfan yn hytrach na phytyn sy'n cynnwys y ddolen rydych chi ei eisiau. Mae dau reswm am hyn: yn gyntaf gall gymryd eiliad neu ddau o sain cyn i'r algorithm gwahanu ddechrau gwahanu properly, a probydd rhoi'r gorau i'r gân lawn yn helpu i sicrhau bod yr adran rydych chi ei eisiau mewn gwirionedd yn cael ei gwahanu'n gywir. Yn ail, mae eich canlyniad terfynol yn amrywio yn dibynnu ar yr offeryniaeth a'r lleisiau eraill sy'n bresennol ar unrhyw bwynt penodol yn y trac. Felly gyda gwahaniad trac llawn, gallwch weld a yw'r rhan drwm yn lanach ar wahanol bwyntiau trwy'r gân. Yna gallwch chi ddewis yr adran sy'n debygol o roi'r ansawdd sain sydd wedi'i wahanu orau i chi.

Cwyn gyffredin am wahaniadau drwm yn seiliedig ar AI yw nad ydyn nhw'n cadw byrhoedlog nac ymosodiad sain y drwm. Lle bo modd, rydych chi am sicrhau bod y byrhoedlog hyn yn cael eu cadw, fel bod y drymiau rydych chi'n eu tynnu yn cadw mwy o'u dyrnu naturiol na systemau gwahanu eraill. Gall hyn wneud gwahaniaeth sylweddol i ansawdd terfynol y gwahanu a'r rheswm pam y gwnaethom ddatblygu algorithmau arfer ar gyfer ein prodwythellau a ddyluniwyd yn benodol i sicrhau bod byrhoedlog yn cael eu cadw ar gyfer sain fwy naturiol.

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn a gweld pa mor dda y gallwch chi gael canlyniad! Byddem wrth ein bodd yn clywed am eich heriau gwahanu STEM yn askderry @audiosourcere. Gyda

Rydym yn cynnig sylw llawn Treial am ddim diwrnod 7 of DeMIX Pro felly gallwch roi cynnig ar ein meddalwedd cyn prynu. DeMIX Pro gall defnyddwyr hefyd ddefnyddio ein teclyn golygu sbectrol datblygedig i fireinio'r ffeil drwm sydd wedi'i gwahanu ymhellach nes eu bod yn hapus gyda'r canlyniadau.

DeMIX Essentials ar gael ar gyfer taliad trwydded gwastadol unwaith ac am byth DeMIX Pro ar gael ar drwydded barhaus, tanysgrifiad blynyddol, neu danysgrifiad misol.

Derry Fitzgerald2020-11-25 00:00:00


Cael Ap?